Stabilizácia zemín

139705
Stabilizácia zemín

Špecifické požiadavky na konštrukčné vrstvy vozoviek viedli k vývoju nových typov hydraulických spojív, ktoré zefektívňujú výstavbu ciest hlavne tým, že rozširujú použitie miestnych materiálov.

Profesionál - dodávateľ

CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 99 mesiacov

Ďalšie dodávateľské ponuky