Nádrže na skladovanie chemických látok

149958
Nádrže na skladovanie chemických látok

Dvojplášťové nádrže určené pre bezpečné skladovanie chemických látok.Dostupné objemy: 200, 600, 1000, 1200, 2500, 3500, 5000 a 9000 litrov.Základ tvorí dvojplášťová konštrukcia a sonda úniku kvapaliny.CHEMICKÁ ODOLNOSŤ:kyselina octová (80%), čpavok (100%), síran hlinito-amonný (100%), chlorid amonný (nasýtený), hydroxid amónny (28%), bromid barnatý, chlorid a síran vápenatý, dusičnan vápenatý (50%), kyselina chromitá (50%), etanol (100%), etylenglykol (100%), chlorid železitý (nasýtený), síran železitý (nasýtený), chlorid železnatý (nasýtený), síran železnatý (nasýtený), kyselina mravenčia (100%), kyselina chlorovodíková (35%),vodík (100%), peroxid vodíka (90%), isopropylalkohol (100%), metylalkohol (100%), kyselina dusičná (40%), kyselina fosforečná (85%), uhličitan sodný (nasýtený), chlorid sodný (nasýtený), hydroxid sodný (50%), kyselina stearová (100%), kyselina sírová (70%), močovina – AdBlue.

Profesionál - dodávateľ

ProfiCard,s.r.o.
Bratislava

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 120 mesiacov

Fotogaleria

Ďalšie dodávateľské ponuky