Podvojné účtovníctvo

194977
Podvojné účtovníctvo

Založenie účtovnej jednotky, vedenie účtovných kníh, obratová predvaha, výkaz ziskov a strát, súvaha, evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku, evidencia a spracovanie Dph, spracovanie účtovnej závierky vrátane priznania k dani z príjmu, cash flow, skompletizovanie zbierky listín.

Profesionál - dodávateľ

UDM AUDIT s.r.o.
Nitra

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 196 měsíců

Ďalšie dodávateľské ponuky