Ekvitermický regulátor Attack

219363
Ekvitermický regulátor Attack

Je špičkový regulačný prvok pre splyňovacie a peletizačné kotle. Regulátor je určený pre reguláciu systémov vykurovania vrátane regulácie teplej úžitkovej vody. Používa sa pre reguláciu nízkoteplotných a teplovodných systémov. K regulátoru je takisto možné pripojiť dva druhy izbových jednotiek.

Profesionál - dodávateľ

ATTACK, s.r.o.
Vrútky

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 76 mesiacov

Ďalšie dodávateľské ponuky