Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

229241
Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

Seminár zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Získajte prehľad vybraných ustanovení zákona o DPH, aktuálnych usmernení, pokynov a poučení k DPH. Skúsený lektor témy aplikuje na praktických príkladoch. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia. Obsah seminára: 1. deň 1) Kontrolný výkaz (§ 78a ZDPH + platné opatrenia MF SR, usmernenia a metodické pokyny FR SR): osoby povinné podať kontrolný výkaz, obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu, praktické príklady vyplnenia jednotlivých častí kontrolného výkazu, prípady, ktoré sa nevykazujú v kontrolnom výkaze, podávanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu, lehoty na podanie kontrolného výkazu a sankcie. 2) Súhrnný výkaz (§ 80 ZDPH + platný metodický pokyn FR SR): osoby povinné podať súhrnný výkaz, obsahová náplň súhrnného výkazu, praktické príklady vyplnenia súhrnného výkazu, prípady, ktoré sa nevykazujú v súhrnnom výkaze. 3) Vybrané problémy DPH: fakturácia (termíny, spôsoby, obsahová náplň faktúry - (§ 70 - § 76 ZDPH + aktuálny metodický pokyn FR SR), oprava základu dane v roku 2015 v praktických príkladoch (§ 25 ZDPH), oprava odpočítanej dane (§ 53 ZDPH). 4) Aktuálna zmena pri podávaní súhrných výkazov 5) Ostatné prijaté zmeny v zákone o DPH 2. deň 1) Daňové priznanie k DPH (§ 78 ZDPH + poučenie k DP DPH): osoby povinné podať daňové priznanie k DPH (platitelia dane, osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a ZDPH a osoby, ktoré nie sú registrované pre daň, ale vznikla im daňová povinnosť a povinnosť podať daňové priznanie), uplatnenie nároku na odpočet DPH (§ 49 - § 51 ZDPH), určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z IČŠ (§ 20 + aktuálne usmernenie FR SR), obsahová náplň jednotlivých riadkov daňového priznania (poučenie FR SR k podávaniu DP DPH). 2) Vybrané problémy DPH: úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54, § 54a a § 54b). 3. deň 1) Vybrané problémy DPH: registrácia pre DPH (§ 4, § 7 a § 7a ZDPH), zábezpeka na daň (§ 4c ZDPH + aktuálny metodický pokyn FR SR), odpočet DPH pri prvej registrácii platiteľa DPH (§ 55 ZDPH), zrušenie registrácie (§ 81 ZDPH), ručenie za daň (§ 69 ods. 14 ZDPH + aktuálne usmernenie FR SR). 2) Komunikácia s finančnou správou SR: všeobecné podania, oznámenie o schválení účtovnej závierky a ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok, register účtovných závierok a ukladanie listín do zbierky listín vedenej OR SR. Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. www.eseminare.sk/?product=SEM738

Cena: 1500 EUR bez DPH

Profesionál - dodávateľ

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Bratislava

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 157 měsíců

Ďalšie dodávateľské ponuky