Vývoj software

321345
Vývoj software

Nami vytvorený a dodaný software má výhodu v tom, že robí to čo potrebujete. Vytvoríme software podľa Vaších požiadaviek, nainštalujeme ho a zaškolíme personál. Ak vznikne nová požiadavka, bez veľkých nákladov možeme doň zasiahnuť a vykonať potrebnú zmenu.

Profesionál - dodávateľ

JPsoftware s.r.o.
Košice

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 207 měsíců

Ďalšie dodávateľské ponuky