Stavebné zámočníctvo

471556
Stavebné zámočníctvo Odporúčaný záznam

Našim hlavným výrobným programom je stavebné zámočníctvo nielen pre stavebné firmy ale aj pre individuálnych zákazníkov. Na výrobu používame oceľové profily bežných ale aj menej bežných tvarov, ktoré spracovávame do konečnej podoby pomocou bežných postupov a technológií. Náročnejšie povrchové úpravy zabezpečujeme v spolupráci s externými firmami, ktoré sú na to špecializované. Pre naše výrobky zabezpečujeme priamo aj odbornú montáž, príp. demontáž. Zabezpečujeme tak isto aj zváračské a montážne práce súvisiace zo stavebným zámočníctvom.

Cena: Cena ponuky

Profesionál - dodávateľ

BENFI s.r.o.
Malý Lapáš

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 90 mesiacov

Kontakt

Fotogaleria

Ďalšie dodávateľské ponuky