Drevovýroba

473068
Drevovýroba Odporúčaný záznam

Firma vznikla v roku 1998 a hlavnou činnosťou bola výroba paliet pre firmu Wurth. Postupne sa výroba rozširovala, pribúdali odberatelia a zavádzali sa nové výrobky. Dnes má firma výrobné priestory v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Chropove a má 10 zamestnancov. Mesačne sa vyrobí cca. 7-8 tisíc paliet, najmä pre potreby automobilového priemyslu - priemyselný park Lozorno . Maximálna výrobná kapacita sa pohybuje okolo 10 tisíc paliet mesačne. Okrem paliet vyrábame ďalšie výrobky z dreva - (napr.kotúče na káble...), stavebné rezivo, poskytujeme služby ako napríklad porez guľatiny, sušenie a sterilizácia reziva. Firma vlastní certifikát na výrobu fumigovaných výrobkov zodpovedajúcich norme ISPM 15, vydávaný Ústredným , kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Postupne sa vykonáva inovácia a rozširovanie strojového parku. Poskytujeme aj dopravu vlastnými prostriedkami.

Cena: podľa zákazky

Profesionál - dodávateľ

Felix Madák - Drevovýroba
Radošovce

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 125 mesiacov

Kontakt

Fotogaleria

Ďalšie dodávateľské ponuky