Kurz colný deklarant

474658
Kurz colný deklarant

Kurz, kde získajú colní deklaranti poznatky pre výkon povolania, zdokonalia sa, zorientujú v problematike. Kurz v trvaní 3 dni je optimálne časovo i obsahovo riešený; denne prebiehav čase od 9.00 do 16.00 h. v rozsahu 7 vyučovacích hodín. V cene študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. Obsahová náplň: 1. deň – colné predpisy, colné konanie •colná únia, jednotná colná tarifa•základné colné predpisy a pojmy•priebeh colného konania a colné režimy •zodpovednosť deklaranta •používané sprievodné doklady 2. deň – colný sadzobník, colné režimy •spoločný colný sadzobník, HS a KN, zatrieďovanie•TARIC, vyhľadávanie, kalkulačný modul •režim tranzitu - formality v tranzite (úrad odoslania, tranzitu, určenia) •formality a úkony pri prepustení tovaru do colného režimu pri dovoze a vývoze•predbežné colné vyhlásenie a dočasné uskladnenie •štatút SHS - význam 3. deň - elektronické colné konanie, colné vyhlásenia, pravidlá pôvodu •elektronické colné konanie, podmienky, priebeh •uvádzanie údajov do colných vyhlásení pri dovoze a vývoze •uplatňovanie pravidiel pôvodu v praxi•zmluvné preferenčné opatrenia, zmluvy EU s tretími krajinami a územiami•uplatnenie preferenčných sadzieb pri dovoze tovaru •aktuálne zmeny colných predpisov•zaujímavé web stránky, alebo kde hľadať informácie Cieľ školenia: vysvetliť fungovanie colnej únie, dôležitosť legislatívy, vysvetlenie základných pojmov z colných predpisov, rozdiely pri štandardnom colnom konaní a zjednodušených postupoch, priebeh colného konania pri dovoze, vývoze a tranzite, formality pri prepúšťaní tovaru pri dovoze, vývoze a tranzite, vysvetliť jednotlivé colné režimy a - ich význam a používanie, dočasné uskladnenie a predbežné colné vyhlásenie, doklady vystavované k zásielke, pôvod tovaru, zatrieďovanie tovarov a veľa iných dôležitých informácií. Vhodné pre začiatočníkov a mierne pokorčilých.

Cena: 330 EUR / 3 dni (bez DPH)

Profesionál - dodávateľ

C&D Services s.r.o.
Trnava

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 142 měsíců

Prílohy

Ďalšie dodávateľské ponuky