Kameňolom

628447
Kameňolom

Firma vytvorila tím odborníkov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti v oblasti stavebníctva a ťažby nerastných surovín. Naším zámerom je expandovať na slovenskom trhu v odvetví ťažby a predaja kameniva.

Profesionál - dodávateľ

SK Kameňolomy s.r.o.
Bratislava

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 77 mesiacov

Ďalšie dodávateľské ponuky