Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok

699574
Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok

Spoločnosť PATRIOT GROUP, s.r.o. (http://www.patriotgroup.eu/) sa špecializuje na správu, riadenie a manažovanie rizikových pohľadávok. Pohľadávky vymáhame pre právnické aj pre fyzické osoby. Prevezmeme do svojej správy vaše jednotlivé pohľadávky alebo balíky pohľadávok a zaistíme efektívny prístup k vymáhaniu dlžných čiastok. Na základe dlhoročných skúseností preferujeme nasledovné spôsoby mimosúdneho vymáhania: - Osobné návštevy na mieste sídla firmy/bydliska dlžníka, prevádzke, na mieste bydliska konateľa a spoločníkov, všetkých spriaznených osôb, ktoré sú spojené s výberom finančnej hotovosti. - Spolupráca pri zisťovaní trvalých pobytov s mestskými/obecnými úradmi. - Pravidelný telefonický kontakt. - Pravidelný sms upozorňovací systém dlžníkov. - Zasielanie upomienok a výziev na úhradu formou pošty a e-mailu. - Predbežné zisťovanie majetkových pomerov dlžníkov (aj keď to je predmetom exekúcie). - Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku. - Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu ako priameho exekučného titulu. - Podpísanie zmenky. - Návštevu obchodných partnerov dlžníka. - Detailná lustrácia dlžných subjektov - Všetky potrebné úkony na posilnenie právnej pozície klienta a posilnenie vymožiteľnosti pohľadávok.

Cena: odmeňovanie z vymožených pohľadávok (20%)

NEHODNOTENÝ

Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Trenčín

0

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 0 měsíců

Ďalšie dodávateľské ponuky