Ponuky zo štítku kurz v lokalite Košice (64)

Prípravný kurz z biológie na prijímacie pohovory na VŠ pre odbor psychológia

Prípravný kurz z biológie na prijímacie pohovory na VŠ pre o…

Pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Výučba bude prebiehať podľa platných učebných osnov, kde sa vyžaduje predovšetkým učebný štandard gymnaziálneho učiva zo spomínaného predmetu. Kurz bude pozostávať z teórie učiva s následným precviče…

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Prípravný kurz riešenia olympiády z biológie a prírodopisu pre ZŠ,SŠ

Prípravný kurz riešenia olympiády z biológie a prírodopisu p…

Prípravný kurz je určený všetkým študentom základných a stredných škôl, ktorí prejavujú väčší záujem o štúdium biológie mimo povinných vyučovacích hodín v škole a ktorí sa chcú naučiť stále niečo nové.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Akreditovaný kurz CIS Wien "Manažér informačnej bezpečnosti ISMS"

Akreditovaný kurz CIS Wien "Manažér informačnej bezpečn…

4 dňový akreditovaný kurz s medzinárodne platným certifikátom. ISO 27001/27002, Psychologické základy, Právne základy, Skúška manažéra ISMS-Test. Školenie a test v jazyku slovenskom. Certifikát CIS Viedeň

Ponuka od dodávateľa:' IDEEX PLUS, s.r.o., Košice

Cena: 850€ plus DPH

Prípravný kurz riešenia olympiády z chémie pre ZŠ,SŠ

Prípravný kurz riešenia olympiády z chémie pre ZŠ,SŠ

Prípravný kurz je určený všetkým študentom základných a stredných škôl, ktorí prejavujú väčší záujem o štúdium chémie mimo povinných vyučovacích hodín v škole a ktorí sa chcú naučiť stále niečo nové. Preverenie vašich doterajších vedomostí z chémie h…

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Prípravný kurz chémie na prijímacie skúšky na VŠ

Prípravný kurz chémie na prijímacie skúšky na VŠ

Prípravný kurz z chémie je určený pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Výučba bude prebiehať podľa platných učebných osnov, kde sa vyžaduje predovšetkým učebný štandard gymnaziálneho učiva zo spomínaného predmetu.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Kurz účtovníctva

Kurz účtovníctva

Otváram Kurz Účtovník, modul Podvojné účtovníctvo, akreditovaný MŠ SR v rozsahu 111 hodín. Pre nezamestnaných, evidovaných na úrade práce cez RE-PAS (zadarmo, zaplatí ÚPSVaR). Kurz je určený aj pre úplných začiatočníkov, od teoretických začiatkov až …

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Ľubica Hrustičová, Michalovce

Cena: 270€ pre samoplatiteľov

Kurz - Strategický manažment

Kurz - Strategický manažment

Naučiť účastníkov základné kroky potrebné pre vypracovanie a implementáciu stratégie, ktorá prinesie úspech nielen podniku, ale aj samotnému manažérovi.

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto

Kurz - Údržba zameraná na spoľahlivosť (RCM)

Kurz - Údržba zameraná na spoľahlivosť (RCM)

Klasické spôsoby údržby sú založené na pláne údržby vytvorenom podľa manuálov výrobcov zariadení a prípadne podľa legislatívnych predpisov. Neberú sa do úvahy špecifiká umiestnenia a prevádzkovania zariadenia, takže niektoré úkony sa robia zbytočne, …

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto

Kurz - Tvorba multimediálnych prezentácií

Kurz - Tvorba multimediálnych prezentácií

Naučiť absolventa nutným teoretickým základom, ale hlavne praktickým postupom pri vytváraní prezentácie. Počas kurzu vytvoria účastníci prezentáciu z priebehu kurzu.

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto

Kurz - Osobnostný manažment

Kurz - Osobnostný manažment

Naučiť účastníkov riadiť samých seba po časovej a výkonnostnej stránke v súlade s potrebami a prioritami organizácie.

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto

Manažérsky kurz - Manažovanie procesu zmeny

Manažérsky kurz - Manažovanie procesu zmeny

Cieľom je napomôcť pochopeniu zákonitostí procesu zmeny a prispieť konkrétnymi informáciami a zručnosťami k jej čo najúčinnejšiemu a bezbolestnému uskutočneniu.

Ponuka od dodávateľa:' Logic Display, s.r.o., Košice

Kurz - Od myšlienky k zrozumiteľnému grafu

Kurz - Od myšlienky k zrozumiteľnému grafu

Naučiť účastníkov zostrojiť z údajov graf takého typu, akú myšlienku chcú grafom zrozumiteľne interpretovať.

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto

Manažérsky kurz - Základné komunikačné zručnosti

Manažérsky kurz - Základné komunikačné zručnosti

Cieľom je osvojiť si pravidlá efektívnej komunikácie a využívať ju vo svojej práci.

Ponuka od dodávateľa:' Logic Display, s.r.o., Košice

Kurz - Efektívne riadenie výroby, metóda DBR

Kurz - Efektívne riadenie výroby, metóda DBR

Účastníci sa naučia modernú metódu riadenia procesov typu operácia (sériová výroba, služby) na základe metodiky DBR.

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto

Kurz - Softvérová podpora riadenia projektov

Kurz - Softvérová podpora riadenia projektov

Praktickými postupmi naučiť účastníkov základom používania softvérových nástrojov pre podporu riadenia projektov, ich možnostiach a vhodnosti využitia.

Ponuka od dodávateľa:' KOPEX, spol. s r.o., Košice-Staré Mesto