Ponuky zo štítku kurz v lokalite Nitra (65)

Kurz - Feng Shuei v interiéri

Kurz - Feng Shuei v interiéri

Kurz bude možné absolvovať v blokoch, každý blok tematicky a aj náročnosťou nadväzuje na seba. Všetky bloky sa budú zameriavať hlavne na praktické použitie princípov feng shui v interiéri ale aj exteriéri.

Ponuka od dodávateľa:' Zuzana Miklósová - ALFA EDUCATION, Komárno

Počítačový kurz Expresný kurz správy Sql Servera 2008

Počítačový kurz Expresný kurz správy Sql Servera 2008

Kurz je skrátenou verziou Kurzu prežitia v Sql Servri, určenou najmä pre administrátorov a vývojárov, ktorí už majú skúsenosti s Sql Servrom alebo niektorým z komerčných databázových systémov.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 120 EUR

Rekvalifikačný kurz - interiérový návrhár

Rekvalifikačný kurz - interiérový návrhár

Ponúkame 435 vyučovacích hodín - 390 vyučovacích hodín - teória, cvičenia + 45 hodín počítačové vizualizácie.

Ponuka od dodávateľa:' Zuzana Miklósová - ALFA EDUCATION, Komárno

Počítačový kurz Excel - základy

Počítačový kurz Excel - základy

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov správne navrhnúť tabuľky vrátane tvorby vzorcov a ich výpočtov, pohybovať sa v prostredí excelu, používať najbežnejšie voľby a nástroje, vedieť správne nastaviť vzhľad tabuliek, vytvoriť jednoduché grafy a k…

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 41 EUR

Počítačový kurz Access - analýzy dát a tvorba tlačových zostáv

Počítačový kurz Access - analýzy dát a tvorba tlačových zost…

Cieľom modulu je aby absolvent zvládol používanie efektívnych nástrojov pre grafickú a numerickú analýzu dát v prostredí Ms Access.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 99 EUR

Počítačový kurz Adobe Illustrator

Počítačový kurz Adobe Illustrator

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s vektorovou grafikou v programe Adobe Illustrator.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 104 EUR

Počítačový kurz Access - základy

Počítačový kurz Access - základy

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s databázami z pohľadu užívateľa v programe Ms Access. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú ovládať základnú prácu s databázami.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 80 EUR

Počítačový kurz Adobe InDesign - VbScripting

Počítačový kurz Adobe InDesign - VbScripting

Cieľom kurzu je naučiť účastníka efektívne pracovať s aplikáciou Adobe InDesign pomocou skriptovacieho jazyka Vb a automatizovať tak svoju prácu s dokumentmi.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 180 EUR

Počítačový kurz Adobe Photoshop - pokročilý

Počítačový kurz Adobe Photoshop - pokročilý

Cieľom modulu je, aby absolvent vedel efektívne pracovať s rastrovou grafikou v programe Adobe Photoshop.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 149 EUR

Počítačový kurz Adobe Photoshop - základy

Počítačový kurz Adobe Photoshop - základy

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent tohto modulu vie používať nástroje Photoshopu na úpravu rastrových obrázkov.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 81 EUR

Počítačový kurz Ako zvýšiť svoj predaj pomocou internetu

Počítačový kurz Ako zvýšiť svoj predaj pomocou internetu

Cieĺom je zvládnuť techniky zvýšenia predaja svojich produktov s využitím nástrojov, ktoré ponúka prostredie internetu.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 140 EUR

Počítačový kurz Access - pokročilý

Počítačový kurz Access - pokročilý

Cieľom modulu je, aby absolvent efektívne ovládal tvorbu a prácu s databázami v prostredí Access. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú ovládať pokročilú prácu v oblasti návrhu, tvorby a analýzy databáz.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 99 EUR

Počítačový kurz Analyzujte a prezentujte dáta efektívne

Počítačový kurz Analyzujte a prezentujte dáta efektívne

Zefektívnenie vzájomnej spolupráce medzi Excelom, Wordom, PowerPointom a analyzovanými údajmi, ktoré sú uložené priamo na serveri.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 56 EUR

Počítačový kurz Excel 2007, 2010 - rozdielové školenie

Počítačový kurz Excel 2007, 2010 - rozdielové školenie

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov, ktorí majú skúsenosti s prácou v nižších verziách Excelu aktívne využívať nové možnosti a nástroje prostredia Excel 2007 alebo 2010.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 62 EUR

Počítačový kurz AutoCad - pokročilý

Počítačový kurz AutoCad - pokročilý

Cieľom modulu je aby absolvent efektívne ovládal prácu v prostredí Auto Cad s dôrazom na 3D grafiku.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 108 EUR