Ponuky zo štítku kurz v lokalite Prešov (53)

Manažérske kurzy - Komunikačné zručnosti

Manažérske kurzy - Komunikačné zručnosti

Základným cieľom je zvýšenie schopnosti komunikácie na pracovisku, lepšie posúdenie ľudí z hľadiska ich neverbálnej komunikácie a osvojenie si nových praktík komunikácie.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Video Prezentácie

Video Prezentácie

Spoločnosť Vám okrem vzdelávacích aktivít ponúka taktiež video služby: Video prezentácia Vašej spoločnosti. DVD vašich rodinných slávností: Svadby. Stužkové slávnosti. Prvé Sväté prijímania.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Autopreprava

Autopreprava

Ponúkame širokospektrálne služby v rámci autodopravy na Slovnensku a v zahraničí. Najčastejšími zákazníkmi sú ľudia cestujúci za prácou do Rakúska, Nemecka a okolitých štátov. Naše služby využívajú najmä ľudia, ktorí pracujú v oblasti opatrovania - t…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Manažérske kurzy - Zvládanie konfliktov

Manažérske kurzy - Zvládanie konfliktov

Základným cieľom je naučiť sa ovládať metódy zvládania konfliktov v riadiacích pozíciach manažérov, riaditeľov, veducích pracovníkov.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Pokročilí

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Pokročilí

Základným cieľom je rozvíjať slovnú zásobu a použivanie viet aq pripraviť san a štátnu skúšku Zertifikat Deutsch.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Business English

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Business English

Máte potrebu rozšíriť svoju angličtinu v oblasti obchodu, či predaja. Business angličtina je určená frekventantom, ktorí sa potrebujú čo najrýchlejšie zdokonaliť v obchodnej stránke jazyka. Počas výučby sa využívajú prípadové štúdie, ktoré Vám veľmi …

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Mierne pokročilí

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Mierne pokročilí

Základným cieľom je rozvíjať slovnú zásobu a používať ju vo vetách. Po ukončení kurzu ovláda 1750 nových slov. Pozná časy Past Progressive, Past Perfect, Future Progressive. Absolvent pozná špeciálne slovesá. Vie používať kondicionály. Rozumie uc…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Začiatočníci

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Začiatočníci

Základným cieľom je osvojiť si základnú slovnú zásobu a použivanie viet. Po ukončení kurzu ovláda 1000 nových slov. Absolvent sa vie dohovoriť. Pozná základnú gramatiku na dorozumenie sa. Rozumie zložitejším vetám. Absolvent vie skladať vety gram…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina