Ponuky zo štítku kurz v lokalite Trenčín (37)

Kurz Efektívna komunikácia

Kurz Efektívna komunikácia

Tréningový kurz je zameraný na vybudovanie efektívnej komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Manažment času

Kurz Manažment času

Kurz je zameraný na oblasť riadenia časových aktivít podnikateľa, jeho cieľov, plánovania a rozhodovania, organizácie pracovného dňa, kontroly časových termínov a komunikačných techník a metód napomáhajúcich odstraňovaniu stresu a komunikačných barié…

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Asertívny manažér/obchodník

Kurz Asertívny manažér/obchodník

Tréningový kurz je zameraný na nácvik používania asertívneho prístupu v obtiažnych situáciách interpersonálneho styku.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Úspešné vyjednávanie

Kurz Úspešné vyjednávanie

Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie a uplatnenie najúčinnejších metód a techník vyjednávania/rokovania a presviedčania v procese komunikácie s obchodným partnerom a partnerom na pracovisku - nadriadeným i podriadeným.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Cieľové riadenie

Kurz Cieľové riadenie

Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie techniky riadenia pracovníkov pomocou cieľov - Management by Objectives.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Totálne riadenie kvality

Kurz Totálne riadenie kvality

Tréningový kurz je zameraný na kvalitu procesov riadenia, výroby a služieb. Tqm vhodne dopĺňa systém noriem Iso 9000 a posúva jeho pôsobenie smerom od externého k internému zákazníkovi.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Orientácia na zákazníka

Kurz Orientácia na zákazníka

Tréningový kurz je zameraný na zákaznícke systémy riadenia kvality - totálne riadenie kvality Tqm a filozofiu neustáleho zlepšovania kvality procesov podľa princípov Dr. Deminga.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Aktívne riešenie problémov

Kurz Aktívne riešenie problémov

Tréningový kurz je zameraný na praktický tréning nástrojov na riešenie problémov, ktoré slúžia na odstraňovanie problémov a návrh ich riešenia z pohľadu kvality procesov riadenia, výroby a služieb.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Prezentačné schopnosti

Kurz Prezentačné schopnosti

Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie moderných techník a zručností profesionálnej prezentácie osoby manažéra, firmy alebo produktu/služby.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Riadenie pracovníkov

Kurz Riadenie pracovníkov

Tréningový kurz je zameraný na praktické osvojenie a rozvoj manažérskych štýlov riadenia založených na modernom svetovom trende úspešných firiem.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Víťazný tím

Kurz Víťazný tím

Tréningový kurz je zameraný na praktický výcvik osvojenia si základných zručností tímovej práce, ktorá je primárnou podmienkou k dosiahnutiu totálnej kvality všetkých procesov riadenia, výroby a služieb vo firme.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Manažérska motivácia

Kurz Manažérska motivácia

Tréningový kurz je zameraný na praktické osvojenie a rozvoj techník manažérskych zručností motivácie pomocou motivačného programu a vybudovanie efektívneho motivačného prostredia so zameraním na kvalitu práce, produktov a služieb.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Osobný imidž manažéra/obchodníka

Kurz Osobný imidž manažéra/obchodníka

Tréningový kurz je zameraný na tvorbu profesionálneho imidžu manažéra/obchodníka dodržiavaním pravidiel spoločenskej etikety a obchodného/diplomatického protokolu, vhodného vystupovania a správnej estetiky zovňajšku.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Situačné správanie

Kurz Situačné správanie

Tréningový kurz je zameraný na zvýšenie schopnosti úspešného jednania v styku s podriadeným a nadriadeným, klientom a partnerom. Prináša praktické skúsenosti, ktoré účastníkom pomôžu zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa v komunikácii.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Delegovanie v riadení

Kurz Delegovanie v riadení

Cieľom je zvládnutie kľúčovej zručnosti úspešných manažérov - delegovania úloh a činností v procesoch riadenia, výroby a služieb.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín