Ponuky zo štítku kurz v lokalite Žilina (13)

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníctva - Ročné zúčtovanie dane

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníctva - Ročné zúčtovanie d…

Obsah: Prehľad povinností a termíny pri vykonaní ročného zúčtovania dane. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania. Nezdaniteľné časti základu dane. Daňový bonus. Ročné zúčtovanie dane a zrážková daň. Zamestnanecká prémia.

Ponuka od dodávateľa:' DUFEKSOFT, s.r.o., Čadca

Všeobecný kurz mzdového účtovníctva pre pokročilých

Všeobecný kurz mzdového účtovníctva pre pokročilých

Obsah: Prijatie zamestnanca, závislá práca, typy zmlúv, náležitosti pracovnej zmluvy. Mzda, minimálna mzda, odmeny, priemerná mzda, priemerný zárobok. Dovolenka, prekážky v práci, dočasná pracovná neschopnosť - náhrady. Výpočet mzdy podrobne - vymeri…

Ponuka od dodávateľa:' DUFEKSOFT, s.r.o., Čadca

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníctva - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníctva - Ročné zúčtovanie z…

Obsah: Pojmy, s ktorými sa stretnete pri spracovaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Kto má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Prehľad povinností a termíny pri spracovaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Tlači…

Ponuka od dodávateľa:' DUFEKSOFT, s.r.o., Čadca

Všeobecný kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov

Všeobecný kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov

Obsah: Prehľad súvisiacej legislatívy. Základné pojmy v mzdovom účtovníctve. Prehľad povinností pri prijatí a pri prepustení zamestnanca. Výpočet mzdy - základy výpočtu, príklady. Prehľad povinností po spracovaní mzdy. Diskusia.

Ponuka od dodávateľa:' DUFEKSOFT, s.r.o., Čadca

Cena: 90,44 EUR bez DPH

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníka - Pracovný čas

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníka - Pracovný čas

Obsah: Rozvrhnutie pracovného času. Prestávky v práci, odpočinok. Pracovná pohotovosť, práca nadčas, nočná práca, práca vo sviatok. Výpočet fondu pracovného času. Dovolenka, sviatok, prekážky v práci. Diskusia.

Ponuka od dodávateľa:' DUFEKSOFT, s.r.o., Čadca

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníctva - Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a povinnosti súvisiace s odvodom dane

Zdokonaľovací kurz mzdového účtovníctva - Zdaňovanie príjmov…

Obsah: Zdaniteľné príjmy, Príjmy nepodliehajúce dani. Nezdaniteľné časti, daňový bonus. Preddavky na daň. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s odvodom dane. Ročné zúčtovanie dane. Diskusia.

Ponuka od dodávateľa:' DUFEKSOFT, s.r.o., Čadca

Školenie Photoshopu pre pokročilých

Školenie Photoshopu pre pokročilých

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí si už osvojili pracovné prostredie Photoshopu a základné postupy. Naučíte sa pokročilejšie techniky a poradia vám ako sa vyvarovať najčastejších chýb. Lektor zobrazuje svoj výklad aj prostredníctvom dataprojektoru…

Ponuka od dodávateľa:' Pixmark s.r.o., Žilina

Jazykové pobyty

Jazykové pobyty

Poradíme vám s výberom kurzu/štúdia. Poskytneme vám informácie o škole. Uzavrieme s vami Zmluvu o zabezpečení zahraničného štúdia, ktorej súčasťou sú aj podmienky vrátenia platby v prípade zrušenia štúdia zo strany školy alebo z vašej strany Uhradíme…

Ponuka od dodávateľa:' SMART TRAVEL - Ing. Katarína Turčanová, Žilina

Autoškola

Autoškola

V rámci výučby poskytujeme konzultácie cez Skype. Môžete sa učiť aj z pohodlia obývačky, alebo počas cestovania. Pre ženy kurz personalistiky zdarma. Každý náš absolvent si u nás môže dorobiť strojnícky, žeriavnický, pilčický preukaz, alebo preukaz …

Ponuka od dodávateľa:' Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec

IPMA® príprava na certifikáciu

IPMA® príprava na certifikáciu

Pre všetkých záujemcov o certifikáciu IPMA, ktorí hľadajú rýchle riešenie. Intenzívny kurz, vyžadujúci si intenzívnu samostatnú prípravu. Spolu 3 dni a samoštúdium, rozdelené do 2 stretnutí (2 dni Predcertifikačný tréning, samoštúdium v medziobdobí, …

Ponuka od dodávateľa:' GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., Liptovský Mikuláš

Cena: 600 € bez DPH

KURZY PRINCE2 - Projektové riadenie

KURZY PRINCE2 - Projektové riadenie

PRINCE2® - PRojects IN Controlled Environment medzinárodný štandard, metodika projektového riadenia veľmi rozšírená v Európe (certifikácia v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku) Kurzy PRINCE2® a certifikačné skúšky sú akreditované APM Grou…

Ponuka od dodávateľa:' GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., Liptovský Mikuláš

Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov