Nabídky ze štítku obce (195)

1 2 3 4 5 6 7 .. 13 ďaľší »
Úvery bankové, zo ŠFRB pre občanov, obce, SBD, poradenstvo a vypracovanie projektov o nenávratnú podporu z envirofondov EÚ

Úvery bankové, zo ŠFRB pre občanov, obce, SBD, poradenstvo a…

Vybavenie úverov akéhokoľvek typu a výške ako i nenávratných dotácii z eurofondov EÚ pre podnikajúce FO, právnické osoby, obce, mestá na rozvoj, cestovný ruch, rozvoj vidieka, pôdohospodárstvo, kultúra, výskum vývoj, školstvo , nenávratné dotácie…

Ponuka od dodávateľa:' SLOVFORFAIT s.r.o., Bratislava

Cena: podľa dopytui záujemcu

Služby pre obce - pristavenie kontajnerov

Služby pre obce - pristavenie kontajnerov

Ponúkame pristavenie potrebného počtu kontajnerov do obce.

Ponuka od dodávateľa:' Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB, Hubošovce

Činnosť preventivára požiarnej ochrany obce

Činnosť preventivára požiarnej ochrany obce

Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom technika, alebo špecialistu požiarnej ochrany činnosť preventivára PO obce. Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky, aj vykonávanie preventívno-vý…

Ponuka od dodávateľa:' MAKOMA spol. s r.o., Zvolenská Slatina

Služby pre obce - zvoz odpadu

Služby pre obce - zvoz odpadu

Ponúkame zvoz odpadu (komunálny a objemný odpad-stoličky,postele...) veľkoobjemovými kontajnermi z obce.

Ponuka od dodávateľa:' Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB, Hubošovce

 Online televízia pre komunity, obce a mestá omiTV.sk

Online televízia pre komunity, obce a mestá omiTV.sk

Vysielajte správy z vašej obce, vášhomesta, informujte svet o dianí u vás.to všetko reprezentuje a dokumentuje úroveň života v obci, povzbudzuje v obyvateľoch patriotizmus a kladný vzťah k obci.To všetko sa dá len cestou vysielania vlastnej, miestnej…

Ponuka od dodávateľa:' Absolutio, s.r.o., Martin

Cena: od 60 EUR mesačne

Prenájom nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Prenájom nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Prenájom nebytových priestorov - parcelné číslo 1391/7 ( strojárenská hala) o výmere 1684 m2 na dobu určitú – 2 roky

Ponuka od dodávateľa:' Obecný úrad Dobrá Voda, Dobrá Voda

Cena: 9,90 € za m2/rok

Služby pre mestá a obce

Služby pre mestá a obce

Na Slovensku poskytuje široké spektrum služieb pre už takmer 600 tisíc obyvateľov a s niektorými mestami a obcami tvorí a naďalej vytvára vzájomné spoločnosti so spoločnou majetkovou účasťou.

Ponuka od dodávateľa:' FCC Slovensko, s.r.o., Zohor

Cena: cena neuvedena

Zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu - Aktualizácia V/2

Zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu - Aktualizác…

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 1,44 EUR

Prenájom nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Prenájom nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda

Prenájom nebytových priestorov v Priemyselnom areáli Dobrá Voda, parcely registra C: 1. parcelné číslo 1391/3 (budova – prevodovky) o výmere 642 m2 na dobu určitú – 5 rokov 2. parcelné číslo 1391/3 (administratívna budova) o výmere 300 m2 na dobu…

Ponuka od dodávateľa:' Obecný úrad Dobrá Voda, Dobrá Voda

Cena: 7,00 €/m2/rok

Zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu - Aktualizácia V/1

Zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu - Aktualizác…

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 1,80 EUR

Služby pre obce - sezónne pristavenie kontajnerov

Služby pre obce - sezónne pristavenie kontajnerov

Ponúkame sezónne pristavenie kontajnerov pri jarnom a jesenom upratovaní.

Ponuka od dodávateľa:' Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB, Hubošovce

1 2 3 4 5 6 7 .. 13 ďaľší »