Nabídky ze štítku obchodníci (89)

Mystery shopping / mystery calling

Mystery shopping / mystery calling

Zistenie informácií o správaní sa pracovníkov (obchodníci, predajcovia, asistentky...).

Ponuka od dodávateľa:' PERMAN - MK spol. s r.o., Bratislava

Seminár INTRASTAT

Seminár INTRASTAT

Jednodňový seminár určený pre pracovníkov poverených spracovaním štatistických hlásení pri prijatí a odoslaní tovaru v rámci intrakomunitárneho obchodovania. Naučíme Vás komu a kedy vzniká spravodajská povinnosť, ako podávať správne druhy hlásení pri…

Ponuka od dodávateľa:' C&D Services s.r.o., Trnava

Cena: 100 EUR (bez DPH) / 1 osoba

Obchodná nemčina pre manažérov

Obchodná nemčina pre manažérov

Manažéri 1. a 2. stupňa, ktorí si chcú rozšíriť jazykovú kompetenciu , absolventi stredných a vysokých škôl, ostatní vedúci pracovníci, obchodníci, riaditelia.

Ponuka od dodávateľa:' VIK s.r.o., Bratislava

Project Management Office

Project Management Office

Project management office je riešenie, ktoré podstatne uľahčí riadenie a kontrolu projektov vo vašej organizácii. Integruje v sebe tri komponenty podstatné pre kolaboráciu a komunikáciu všetkých, ktorí sa na realizácii projektov priamo podieľajú aleb…

Ponuka od dodávateľa:' ANASOFT APR, spol. s r.o., Bratislava

Cena: cena neuvedena

Mystery shopping/mystery calling

Mystery shopping/mystery calling

Metóda získavania informácií o správaní sa pracovníkov (obchodníci, predajcovia, asistentky...) prostredníctvom návštev a telefonických rozhovorov, ktoré simulujú reálneho zákazníka/klienta. Experti v spolupráci s objednávateľom spracujú posudzovaciu…

Ponuka od dodávateľa:' TOP CONSULT GROUP, s.r.o., Bratislava

Obchodná angličtina pre manažérov

Obchodná angličtina pre manažérov

Manažéri 1. a 2. stupňa, ktorí si chcú rozšíriť jazykovú kompetenciu , absolventi stredných a vysokých škôl, ostatní vedúci pracovníci, obchodníci, riaditelia.

Ponuka od dodávateľa:' VIK s.r.o., Bratislava

PREDAJ a ZÍSKAJ -  INTELIGENTNÉ OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

PREDAJ a ZÍSKAJ - INTELIGENTNÉ OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

Kurz Predaj a získaj, je zameraný na rozvoj obchodných zručností. Pripraví účastníkov na zvládanie situácií v osobnom predaji, od vyhľadania a oslovenia potenciálneho zákazníka, otvorenie obchodného rokovania, vyjednávanie a uzatvorenie obchodného ro…

Ponuka od dodávateľa:' PaedDr. Bohuš Biel, MBA - BB CONSULT, Banská Bystrica

Cena: cena už od 50,-€/osoba/deň