Nabídky ze štítku občianskeho (34)

Zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva - Aktualizácia II/3

Zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva - …

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva - Aktualizácia II/1

Zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva - …

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 1,44 EUR

Zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva - Aktualizácia II/2

Zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva - …

Zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 1,14 EUR

JUDr. Vladimíra Trvalová

JUDr. Vladimíra Trvalová

Právne služby v oblasti trestného, občianskeho, rodinného práva.

Ponuka od dodávateľa:' JUDr. Vladimíra Trvalová, Lehnice

Cena: cena neuvedena

Advokátska kancelária IGAZOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Advokátska kancelária IGAZOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho a obchodného práva.

Ponuka od dodávateľa:' Advokátska kancelária IGAZOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava - Ružinov

Cena: cena neuvedena

Úvery pre dôchodcov

Úvery pre dôchodcov

Ku žiadosti o úver potrebujete nasledovné doklady: - fotokópiu občianskeho preukazu - fotokópiu dispozičnej kartičky k Vášmu účtu, prípadne prvú stranu zmluvy o bežnom účte, na ktorý Vám poskytneme finančné prostriedky - fotokópiu dokladu s kontak…

Ponuka od dodávateľa:' JURKY, s. r. o., Trenčín

Novelizované zákony v úplnom znení

Novelizované zákony v úplnom znení

Ponúkame Vám publikácie novelizovaných zákonov s dôvodnými správami v plnom znení. Zbierky zákonov sú z oblasti daní, obchodu a obchodného práva, dopravy a spojenia, občianskeho práva, ústavného práva a iné.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Miroslav Mračko - EPOS, Bratislava-Petržalka

Cezhraničné úvery

Cezhraničné úvery

Ku žiadosti o úver potrebujete nasledovné doklady: - fotokópiu občianskeho preukazu - fotokópiu dispozičnej kartičky k Vášmu účtu, prípadne prvú stranu zmluvy o bežnom účte, na ktorý Vám poskytneme finančné prostriedky - fotokópiu dokladu s kontak…

Ponuka od dodávateľa:' JURKY, s. r. o., Trenčín

Dedičské konanie

Dedičské konanie

Notár ako súdny komisár z poverenia súdu vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v aktuálnom znení úkony o dedičstve.

Ponuka od dodávateľa:' JUDr. Ľubica Floriánová, Bratislava - Staré Mesto

Cena: cena neuvedena

Podnikateľské úvery

Podnikateľské úvery

Ku žiadosti o pôžičku požadujeme nasledovné doklady: - fotokópiu občianskeho preukazu - fotokópiu dispozičnej kartičky k Vášmu účtu, prípadne prvú stranu zmluvy o bežnom účte, na ktorý Vám poskytneme finančné prostriedky - fotokópiu dokladu s kont…

Ponuka od dodávateľa:' JURKY, s. r. o., Trenčín

Zamestnanecký úver

Zamestnanecký úver

Ku žiadosti o úver potrebujete nasledovné doklady: - fotokópiu občianskeho preukazu - fotokópiu dispozičnej kartičky k Vášmu účtu, prípadne prvú stranu zmluvy o bežnom účte, na ktorý Vám poskytneme finančné prostriedky - fotokópiu dokladu s kontak…

Ponuka od dodávateľa:' JURKY, s. r. o., Trenčín

Zmluvy a právne podania

Zmluvy a právne podania

Všetky typy zmlúv upravených Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom podľa Vašich konkrétnych potrieb. Právne úkony a právne podania podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce a Občianskeho súdneho poriadku.

Ponuka od dodávateľa:' PDA, s.r.o., Žilina

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poskytujeme poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania,zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a zodpovednosti za škodu z občianskeho života.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava