Nabídky ze štítku objektívne (13)

Špeciálne práce vykonávané v objektívne rizikovom prostredí

Špeciálne práce vykonávané v objektívne rizikovom prostredí

Práce vykonávané v náročných klimatických podmienkach. Demolačné a búracie práce. Práce vykonávané v prostredí s rizikom voľne padajúcich a pohybujúcich sa predmetov. Práce vykonávané v prašnom a vírivom prostredí. Práce vykonávané nad hladinou stoja…

Ponuka od dodávateľa:' 3SKY, s.r.o., Košice

Špeciálne práce vykonávané v objektívne rizikovom prostredí

Špeciálne práce vykonávané v objektívne rizikovom prostredí

Ponúkame práce vykonávané v náročných klimatických podmienkach ako napr. demolačné a búracie práce, práce vykonávané v prostredí s rizikom voľne padajúcich a pohybujúcich sa predmetov, v prašnom a vírivom prostredí, nad hladinou vody a iné.

Ponuka od dodávateľa:' 3 again, s.r.o., 1 Bratislava

Ako prijať vhodného zamestnanca

Ako prijať vhodného zamestnanca

Cieľom tréningu je poskytnúť účastníkom informácie o vedení prijímacích pohovorov. Spracovanie profesiogramu, analýza pracovného miesta, objektívne a merateľné kritériá pre výber vhodného uchádzača, metódy výberu pracovníkov, fázy prijímacieho rozhov…

Ponuka od dodávateľa:' PERMAN - MK spol. s r.o., Bratislava

Cena: 278,83 EUR bez DPH

Automatický vzorkovač STORK 440 Compact

Automatický vzorkovač STORK 440 Compact

Vzorkovač STORK 440 Compact umožňuje najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom odobrať vzorky obilnín, semien a múk z korby nákladného auta. Vzorky odoberá rýchlo a objektívne, bez toho aby počas odberu došlo k zmene kvality vzorky. Banská Bystrica,…

Ponuka od dodávateľa:' MEZOS-SQ, spol. s r.o., Banská Bystrica

Laminátový bazén - Babylon

Laminátový bazén - Babylon

Spoločnosť ponúka vo svojom výrobnom portfóliu všetky technológie, ktoré sa pri výrobe bazéna používajú. Preto Vám môžeme poskytnúť naozaj objektívne informácie o všetkých typoch bazénov.

Ponuka od dodávateľa:' ALBIXON SK, s.r.o., Nitra

Rýchlokurz pre personálneho manažéra

Rýchlokurz pre personálneho manažéra

Ako prijať vhodného zamestnanca: objektívne a merateľné kritériá pre výber vhodného uchádzača, metódy výberu pracovníkov, analýza materiálov, referencie, vstupný rozhovor, testy, pozorovanie, fázy prijímacieho rozhovoru.

Ponuka od dodávateľa:' PERMAN - MK spol. s r.o., Bratislava

Cena: 381,74 EUR bez DPH

Individuálny plán pre prácu so znevýhodnenými

Individuálny plán pre prácu so znevýhodnenými

Individuálne plány sa stali akousi dogmou pri práci so znevýhodnenými. Častokrát práve tento papier je výsledkom práce zvanej integrácia. Ako má teda individuálny plán vyzerať ? Kto ho vypracováva? Naozaj je pravdivý mýtus, že čím viac strán, tým lep…

Ponuka od dodávateľa:' PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON, Rožňava

 Assessment a Development centum

Assessment a Development centum

Assessment centrum (AC) a Development centrum (DC) - hodnotenie, analýza, návrh rozvoja - je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, odborného a kariérového potenciálu pracovníkov.

Ponuka od dodávateľa:' PerMan s.r.o., Banská Bystrica

Personálny audit

Personálny audit

Kvalifikované a objektívne zhodnotenie manažérskeho a personálneho potenciálu firmy zamerané na odborné, kvalifikačné a predovšetkým nadštandardné kompetencie hodnotených pracovníkov.

Ponuka od dodávateľa:' TOP CONSULT GROUP, s.r.o., Bratislava

Reality

Reality

V portfóliu mojich služieb nájdete: sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu bytov, pozemkov, rodinných domov, obchodno-prevádzkových priestorov a iných nehnuteľností poradenstvo pri financovaní nehnuteľností prostredníctvom hypotekárnych úverov…

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Ladislav Jamrich, Vráble

Development centre

Development centre

Development centre je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, profesionálneho a kariérového potenciálu pracovníkov a konkrétnych tímov. Pomáha firmám zefektívniť fungovanie v personálnej ob…

Ponuka od dodávateľa:' TOP CONSULT GROUP, s.r.o., Bratislava