Nabídky ze štítku obnoviteľné (24)

Obnoviteľné zdroje

Obnoviteľné zdroje

Poskytujeme zákazníkom svoje profesionálne služby v oblasti realizácie vykurovacích systémov (kotol na biomasu, plynové kotly, kotly na tuhé palivo), slnečných kolektorov a fotovoltaických panelov. Naša firma je zapísaná do zoznamu oprávnených zhotov…

Ponuka od dodávateľa:' PAMI-mont s. r. o., Veľký Šariš

Klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie

Klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie

Využitie obnoviteľných zdrojov energie a ich uplatnenie v regionálnych resp. mestských aglomeráciách, v rôznych závodoch a firmách, kde majú tieto zdroje ekologické a ekonomické opodstatnenie.

Ponuka od dodávateľa:' VUJE, a.s., Trnava

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie

ECO LOGIC SYSTEM, s. r. o. má dlhoročnú tradíciu na slovenskom trhu. Bola založená za účelom ponúknutia kvalitných a účinných alternatívnych zdrojov vykurovania slovenským zákazníkom. Naším prvým produktom bol špičkový peletovýkotol BIOTECH. V priebe…

Ponuka od dodávateľa:' ECO LOGIC SYSTEM, s. r. o., Trenčín

Cena: http://www.ecosystem.sk/Cennik_solarne%2

Predaj a pokládka bambusových parkiet

Predaj a pokládka bambusových parkiet

Bambusové parkety je voľba pre zdravý domov.Vyrábajú sa z prírodných zdrojov, ktoré sú recyklovateľné a obnoviteľné. Už toto je dôvod, prečo si získavajú stále vyššiu popularitu nielen pri výstavbe nových domov, ale aj pri obnove starších.

Ponuka od dodávateľa:' Miloš Slezák COMPO , Brezová pod Bradlom

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s vodnou náplňou

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s vodnou náplňou

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s vodnou náplňou s meraním dlhodobej priemernej teploty vykurovacích telies, bezpečné, spoľahlivé, presné a obnoviteľné meranie bez potreby vlastného napájacieho zdroja, možná aplikácia merača s nevodnou náp…

Ponuka od dodávateľa:' GTVT, s.r.o., Marianka

Fotovoltaické elektrárne

Fotovoltaické elektrárne

Získajte dotáciu na obnoviteľné zdroje energie. Využite možnosť získať medzi prvými v spolupráci s EU-POWER dotáciu na obnoviteľné zdroje energie. V súčasnosti asi ani neexistuje domácnosť, ktorá by si dokázala predstaviť čo i len na mesiac ostať b…

Ponuka od dodávateľa:' EU - POWER s.r.o., Vráble

Cena: Od 2500 €

    Kondenzačné kotle

Kondenzačné kotle

Značka Geminox, jedna z prvých, ktoré vyvinuli technológie zamerané na šetrenie energie a ohľaduplné voči životnému prostrediu, ako je technológia využívajúca kondenzáciu, celkom prirodzene venuje pozornosť technológiám, ktoré využívajú obnoviteľné z…

Ponuka od dodávateľa:' UNIVENTA Žilina, s.r.o., Žilina

Posudzovanie v oblasti prepravy nebezpečných vecí

Posudzovanie v oblasti prepravy nebezpečných vecí

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva v zmysle príslušných ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných materiálov (ADR) a na základe schválenia Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií činnosti znalcov pri schvaľovaní typu, skúš…

Ponuka od dodávateľa:' TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov

Cena: cena neuvedena

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je autorizovaná osoba na základe rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Ponuka od dodávateľa:' TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov

Cena: cena neuvedena

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Úradné skúšky podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. tlakových, plynových, zdvíhacích, elektrických zariadení.

Ponuka od dodávateľa:' TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov

Cena: podľa rozsahu