Nabídky ze štítku osvetlenie kultúrneho koncertu (10)