Nabídky ze štítku papiere (212)

Orientačné tabule

Orientačné tabule

Ponúkame exteriérové tabule a interiérové informačné systémy.

Ponuka od dodávateľa:' Vladimír Kamenický - PROKYON, Spišské Podhradie

Ofsetová tlač na stroji Muller Martini Concept

Ofsetová tlač na stroji Muller Martini Concept

Ofsetový kotúčový tlačový stroj so 6 tlačovými jednotkami pre tlač s UV farbami.

Ponuka od dodávateľa:' VERSUS, a.s., Bratislava

Advokátska kancelária - Medicínske právo

Advokátska kancelária - Medicínske právo

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky

Merkantil - časopisy, letáky, katalógy

Merkantil - časopisy, letáky, katalógy

V tejto kategórii sú zaradené rôzne druhy merkantilných tlačovín, letákov, plagátov, časopisov a výročných správ, ktoré vyhotovíme buď z dodaných podkladov, alebo komplexne vrátane vypracovania grafického návrhu. To všetko až do formátu B2. Knihárske…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena

Reklamné predmety

Reklamné predmety

Ponúkame reklamné predmety. Perá, hrnčeky, zapalovače a kľúčenky

Ponuka od dodávateľa:' Vladimír Kamenický - PROKYON, Spišské Podhradie

Tlačivá pre poisťovne

Tlačivá pre poisťovne

Pre klientov – najmä poisťovne vyrábame rôzne druhy samoprepisovacích tlačív a zmlúv v rozmanitých formátoch a usporiadaniach, lepené do blokov, doplnené perforáciou, skladaním a číslovaním, čiarovými kódmi. Kalendár môže byť tiež originálnym reklam…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena

Advokátska kancelária - Duševné vlastníctvo

Advokátska kancelária - Duševné vlastníctvo

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky

Diplomy a indexy pre vysoké školy

Diplomy a indexy pre vysoké školy

Diplomy a certifikáty o ukončení štúdia pre vysoké školy tiež patria do kategórie špeciálne zabezpečených tlačovín. Tomu musí zodpovedať aj stupeň ochrany týchto tlačovín. Pri ich tvorbe využívame väčšinu ochranných prvkov ako pri cenných papieroch v…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena

A - pilóny

A - pilóny

Ponúkame prenosné stojánky.

Ponuka od dodávateľa:' Vladimír Kamenický - PROKYON, Spišské Podhradie

Advokátska kancelária - Dane a účtovníctvo

Advokátska kancelária - Dane a účtovníctvo

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky

Advokátska kancelária - Nehnuteľnosti a stavebné právo

Advokátska kancelária - Nehnuteľnosti a stavebné právo

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky

Ceninová tlač- Doklady k vozidlám, preukazy

Ceninová tlač- Doklady k vozidlám, preukazy

Medzi množstvo presne evidovaných tlačovín patria doklady k vozidlám. Z nich najmä Osvedčenie o evidencii – Časť II – technický preukaz. Použité ochranné prvky vysokého stupňa minimalizujú možnosť falšovania a sú vždy v súlade s povahou dokladu, potr…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena

Advokátska kancelária - Bankovníctvo, poisťovníctvo

Advokátska kancelária - Bankovníctvo, poisťovníctvo

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky

Advokátska kancelária - Štátna pomoc a investičné stimuly

Advokátska kancelária - Štátna pomoc a investičné stimuly

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky

Advokátska kancelária - Green field a brown field projekty

Advokátska kancelária - Green field a brown field projekty

Tu podrobne popíště Vašu ponuku.

Ponuka od dodávateľa:' Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Cena: Cena ponuky