Nabídky ze štítku páskovačka (9)

Pneumatická páskovačka Inca Std / Ht

Pneumatická páskovačka Inca Std / Ht

Pneumatická páskovačka pre páskovanie oceľovou páskou bez použitia spôn.Ploché predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Pneumatická páskovačka Ts

Pneumatická páskovačka Ts

Pneumatická páskovačka pre páskovanie so sponou pre ploché i oblé predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Pneumatická páskovačka St

Pneumatická páskovačka St

Pneumatická páskovačka pre páskovanie oceľovou páskou s použitím spôn. Ploché i oblé predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Ručná páskovačka Impa 13-16

Ručná páskovačka Impa 13-16

Ručná páskovačka pre Pp/Pet pásku so sponou. Ploché predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Pneumatická páskovačka Poli Lt

Pneumatická páskovačka Poli Lt

Pneumatická páskovačka pre Pp/Pet pásku – spojenie vibračným zvarom. Ploché i oblé predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Pneumatická páskovačka Poli Ht

Pneumatická páskovačka Poli Ht

Pneumatická páskovačka pre Pp/Pet pásku – spojenie vibračným zvarom. Ploché i oblé predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Pneumatická páskovačka Poli Mt

Pneumatická páskovačka Poli Mt

Pneumatická páskovačka pre Pp/Pet pásku – spojenie vibračným zvarom. Ploché i oblé predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Batériová páskovačka  Digit Ht

Batériová páskovačka Digit Ht

Batériová páskovačka pre Pp/Pet pásku – spojenie vibračným zvarom. Ploché i oblé predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica

Ručná páskovačka Ima/Ima G

Ručná páskovačka Ima/Ima G

Ručná páskovačka s prestrihom (bez použitia spôn) na oceľovú pásku. Ploché predmety.

Ponuka od dodávateľa:' M.J.Maillis, Czech, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby , Považská Bystrica