Nabídky ze štítku stroj (618)

Stretch fólia v mini rolkách

Stretch fólia v mini rolkách

Je vhodná pri balení tovaru nepravidelného tvaru (okenné rámy, zväzky kovových prútov, dosky). Veľmi sa využíva aj v potravinárstve, stavebnictve, kde je často potrebné si výrobok najskôr zabaliť do fólie skôr, ako bude uložený do väčšieho obalu, prí…

Ponuka od dodávateľa:' Peter Zadňančin - BALMAT, Považská Bystrica

Stretch fólia ručná

Stretch fólia ručná

Sa používa na fixáciu tovaru na palete pri prevozoch. Využitie tohto druhu fólie je v menších prevádzkach, kde je potrebné zabaliť za 1 smenu menej ako 20-30 paliet. Veľkou výhodou použitia tohto druhu fólie je to, že rolka fólie je ľahká a veľmi ľah…

Ponuka od dodávateľa:' Peter Zadňančin - BALMAT, Považská Bystrica