Ponuky zo štítku tlač v lokalite Bratislava (758)

Firemná tlač

Firemná tlač

Vizitky, hlavičkové papiere, obaly na dokumenty (foldre), obálky s potlačou, poštové poukážky, obchodné formuláre, trhacie poznámkové bloky, samolepiace odtrhávacie bločky s potlačou, samolepiace etikety na hárkoch (menovky, adresné štítky), stravné …

Ponuka od dodávateľa:' HV print, spol. s.r.o., Bratislava-Nové Mesto

Software pre tlač etikiet NiceLabel

Software pre tlač etikiet NiceLabel

Softvér NiceLabel ponúka profesionálnu tvorbu etikiet pre všetky typy užívateľov. Je priamo kompatibilný so softvérom Zebra Designer k najjednoduchšiemu prevodu už vytvorených etikiet.

Ponuka od dodávateľa:' TOP FOILS s.r.o., Bratislava 2

Tlač reklamných materiálov

Tlač reklamných materiálov

Všetky reklamné materiály sa tlačia samozrejme vysokokvalitnou offset-tlačou, pri výbere papiera od 90g až do 300g, papier môže byť matný alebo lesklý. Ponúkame široký výber druhu, hmotnosti a kvality papiera.

Ponuka od dodávateľa:' Rags fulfillment spol. s r. o., Bratislava

Tlač

Tlač

Čo všetko vieme urobiť pre našich klientov: vizitky, hlavičkové papiere, hospodárske tlačivá aj číslované, samoprepisové zložky a bloky, zakladače, obálky, etikety, samolepky, bulletiny, brožúry, časopisy, plagáty, kalendáre, skriptá, knihy.

Ponuka od dodávateľa:' DAMEA Media s. r. o., Bratislava

Ceninová tlač- VKLADNÉ KNIŽKY, ŠEKY, ZMENKY

Ceninová tlač- VKLADNÉ KNIŽKY, ŠEKY, ZMENKY

Medzi klasické bankové produkty patria vkladné knižky, šeky a zmenky, aj keď vplyvom rozšírenia bezhotovostného platobného styku sú na ústupe. Ich grafika vyhotovujeme s ohľadom na spôsob vypĺňania údajov a ochranu proti pozmeňovaniu údajov – použív…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena

Reklamná tlač

Reklamná tlač

Letáky, plagáty, brožúry, katalógy, kalendáre, ponukové listy, jedálne a nápojové lístky, vstupenky (aj s perforáciou), návody na použitie (manuály), lepiace pásky s potlačou.

Ponuka od dodávateľa:' HV print, spol. s.r.o., Bratislava-Nové Mesto

Ceninová tlač- Cestovné lístky

Ceninová tlač- Cestovné lístky

S narastajúcou kvalitou kopírovacích a reprodukčných techník a zariadení je mimoriadne dôležité zabezpečiť cestovné lístky pred možnosťou falšovania a výroby napodobenín. Aj pri ich výrobe ponúkame klientom kombináciu vhodných ochranných prvkov. Dôle…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena

Ofsetová tlač

Ofsetová tlač

Ofset je v súčasnosti najvyužívanejšou tlačiarenskou technikou. Pomocou ofsetovej tlače sa vyrábajú takmer všetky druhy tlačovín od vizitiek a hlavičkových papierov po katalógy, plagáty, kalendáre a knihy. Umožňuje jednofarebnú a plnofarebnú potlač p…

Ponuka od dodávateľa:' HV print, spol. s.r.o., Bratislava-Nové Mesto

Ceninová tlač- Doklady k vozidlám, preukazy

Ceninová tlač- Doklady k vozidlám, preukazy

Medzi množstvo presne evidovaných tlačovín patria doklady k vozidlám. Z nich najmä Osvedčenie o evidencii – Časť II – technický preukaz. Použité ochranné prvky vysokého stupňa minimalizujú možnosť falšovania a sú vždy v súlade s povahou dokladu, potr…

Ponuka od dodávateľa:' PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava

Cena: cen neuvedena