IPTV, TV, Satelitné systémy

626777
IPTV, TV, Satelitné systémy

Digitalizácia televízie sa stala nevyhnutnosťou, v súvislosti s modernizáciou systémov prijímania TV signálu ponúkame niekoľko možností.

Profesionál - dodávateľ

ELIS plus, s.r.o.
Banská Bystrica - Kostiviarska

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 66 mesiacov

Ďalšie dodávateľské ponuky