Bezpečnostnotechnická služba - BOZPO, s.r.o.

691543
Bezpečnostnotechnická služba - BOZPO, s.r.o.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu.

Cena: podľa rozsahu prác

Profesionál - dodávateľ

BOZPO, s.r.o.
Prievidza

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 106 mesiacov

Ďalšie dodávateľské ponuky