Výskum životného prostredia a výskum pôdy

715390
Výskum životného prostredia a výskum pôdy Odporúčaný záznam

Problémy životného prostredia sú dnes kľúčovou existenčnou otázkou ľudstva. Ale sú aj fascinujúce svojou komplexnosťou, previazanosťou jednotlivých dejov. Našou víziou je umožniť vedcom a výskumníkom štúdium týchto javov v celej ich komplexnosti a vzájomných väzbách. Vybudovať systémy poskytujúce informácie o vzájomných vplyvoch v ekosystémoch, v životnom prostredí vôbec, tak aby sa ľudstvo v budúcnosti vyvarovalo omylov vyplývajúcich z poznania len parciálnych procesov odtrhnutých od spolupôsobenia s okolitým prostredím. V našom portfóliu máme veľké množstvo zariadení, prístrojov a sond, ale aj celých komplexných výskumných staníc. Tieto umožňujú riešiť prakticky akékoľvek požiadavky na výskum jednotlivých zložiek životného prostredia (pôda, voda, ovzdušie, rastliny) či už v laboratóriu, alebo v teréne. Máme riešenia na odber vzoriek, na stanovenie základných vlastností ako sú: vlhkosť, vodivosť, teplota, bilancia vody v ekosystémoch. K dispozícii sú unikátne tenzometre, lyzimetre, ale aj prístroje na stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností, pôdnu štruktúru, pôdnu retenciu, merania infiltrácie, ale aj sledovanie erózie pôdy. Ponúknuť vieme tiež meteorologické stanice, prístroje na meranie fyziologických funkcií rastlín. S dôverou sa na nás obráťte a určite nájdeme spôsob, ako môžete stanoviť a merať to čo práve potrebujete.

NEHODNOTENÝ

RNDr. Ivan Matušek - Kreaprojekt
Trnava

0

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 0 měsíců

Kontakt

Ďalšie dodávateľské ponuky