Nabídky ze štítku investičné poistenie (26)

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie

Poistkou je kryté iba riziko smrti, nesporí sa. Najčastejšie ako poistenie úveru, s klesajúcou poistnou sumou pre prípad smrti a s jednoročnou kalkuláciou poistného.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poskytujeme poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania,zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a zodpovednosti za škodu z občianskeho života.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky

Toto poistenie umožňuje udržať ekonomickú stabilitu i v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Pitenie elektroniky, pojazdných i stacionárnych strojov na riziká ako chyba obsluhy, úmysel, konštrukčná chyba a skrat.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Toto poistenie je možno objednať si v balíku spolu s poistením úrazu, batožiny, strono poplatkov, zodpovednosti za škodu i právnu ochranu.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činn…

POistenie kyje škody na majetku, škody na zdraví, následné finančné škody a právnu ochranu.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Predmetom poistenia je zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli prevádzkou motorového vozidla. Poistenie nie je viazané na konkrétnu osobu, vzťahuje sa na vozidlo, ktoré je uvedené v poistnej zmluve.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou investovania finančných prostriedkov a životného poistenia. Investičné životné poistenie je univerzálne poistenie strednodobého až dlhodobého charakteru určené pre rôzne cieľové skupiny.

Ponuka od dodávateľa:' SK Credit s.r.o., Rožňava

Detské investičné životné poistenie

Detské investičné životné poistenie

Detské investičné životné poistenie je výbornou kombináciou investovania a ochrany dieťaťa, ako aj rodiča. Výhodou tohto poistenia je aj fakt, že v prípade akejkoľvek udalosti týkajúcej sa dospelého, zabezpečí dieťaťu potrebné prostriedky pre štart d…

Ponuka od dodávateľa:' SK Credit s.r.o., Rožňava

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Poistenie majetku právnických osôb proti požiaru a živelným rizikám je základným poistením.Chráni hodnoty firmy pred nebezpečenstvami ako je požiar, úder blesku, výbuch.Poistenie krádeže vlámaním a lúpeže, poistenie prerušenia prevádzky následkon živ…

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Stavebné a montážne poistenie

Stavebné a montážne poistenie

Poistenie sa vzťahuje na stavby, konštrukcie a montáž technologických zariadení. Predmetom poistenia je majetok zodpovednosť-škody na svatbe, konštrukcii zapríčinené požiarom, výbuchom a podobne.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie hnuťeľného majetku na riziko požiaru, krádeže, elektroniku alebo vandalizmus.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Životné poistenie

Životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka klientom možnosť zhodnocovania časti svojich prostriedkov.Jedinečný produkt - MetLife LIFE : poistná ochrana - Kontrola nad investíciami - Prístup k investíciam - Možnosť vybrať si z viacerých fondov pri investovan…

Ponuka od dodávateľa:' Finalys, s. r. o., Chorvátsky Grob

Cena: individuálne

Detské Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Detské Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Detské investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok zachováva všetky pozitíva a výhody Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok. Súčasne je však jeho cieľom poskytnúť dieťaťu okrem poistnej ochrany i finančné prostriedky pri šta…

Ponuka od dodávateľa:' Wüstenrot poisťovňa - obchodné zastúpenie, Spišská Nová Ves

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Investičné životné poistenie klientovi ponúka finančnú a sociálnu istotu poisteného prostredníctvom rozsiahleho poistného krytia, zaujímavé zhodnotenie investícií a širokú poistnú ochranu pre všetky deti poisteného.

Ponuka od dodávateľa:' Wüstenrot poisťovňa - obchodné zastúpenie, Spišská Nová Ves

Dôchodkoné životné poistenie

Dôchodkoné životné poistenie

Poistka kryje smrť a sporí rezervu.Toto poitenie je tzv. tretí pilier dôchodku. V dohodnutom veku sa vypláca dohodnutá čiastka.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava