Ponuky zo štítku investičné poistenie v lokalite Bratislava (21)

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie

Poistkou je kryté iba riziko smrti, nesporí sa. Najčastejšie ako poistenie úveru, s klesajúcou poistnou sumou pre prípad smrti a s jednoročnou kalkuláciou poistného.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie hnuťeľného majetku na riziko požiaru, krádeže, elektroniku alebo vandalizmus.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Predmetom poistenia je zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli prevádzkou motorového vozidla. Poistenie nie je viazané na konkrétnu osobu, vzťahuje sa na vozidlo, ktoré je uvedené v poistnej zmluve.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Stavebné a montážne poistenie

Stavebné a montážne poistenie

Poistenie sa vzťahuje na stavby, konštrukcie a montáž technologických zariadení. Predmetom poistenia je majetok zodpovednosť-škody na svatbe, konštrukcii zapríčinené požiarom, výbuchom a podobne.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poskytujeme poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania,zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a zodpovednosti za škodu z občianskeho života.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky

Toto poistenie umožňuje udržať ekonomickú stabilitu i v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Pitenie elektroniky, pojazdných i stacionárnych strojov na riziká ako chyba obsluhy, úmysel, konštrukčná chyba a skrat.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Poistenie majetku právnických osôb proti požiaru a živelným rizikám je základným poistením.Chráni hodnoty firmy pred nebezpečenstvami ako je požiar, úder blesku, výbuch.Poistenie krádeže vlámaním a lúpeže, poistenie prerušenia prevádzky následkon živ…

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činn…

POistenie kyje škody na majetku, škody na zdraví, následné finančné škody a právnu ochranu.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Toto poistenie je možno objednať si v balíku spolu s poistením úrazu, batožiny, strono poplatkov, zodpovednosti za škodu i právnu ochranu.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Životné poistenie

Životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka klientom možnosť zhodnocovania časti svojich prostriedkov.Jedinečný produkt - MetLife LIFE : poistná ochrana - Kontrola nad investíciami - Prístup k investíciam - Možnosť vybrať si z viacerých fondov pri investovan…

Ponuka od dodávateľa:' Finalys, s. r. o., Chorvátsky Grob

Cena: individuálne

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Poistka kryje riziko smrti a sporí sa rzerva, ktorá je po dohodnutej poistnej dobe vyplatená poistenému vrátane zhodnotenia. Garatované zhodnotenie sa v súčastnosti pohybuje okolo 3-5%.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Dôchodkoné životné poistenie

Dôchodkoné životné poistenie

Poistka kryje smrť a sporí rezervu.Toto poitenie je tzv. tretí pilier dôchodku. V dohodnutom veku sa vypláca dohodnutá čiastka.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úrazové positenie možno dohodnúť na riziká smrti následkom úrazu,trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia a pobyt v nemocnici. Výšku poistnej zmluvy si určuje poistený.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie

Jedná sa o kolektívne investovanie do akcií, dlhopisov, realít a obligácií. O investovaní šetriacej zložky poistného rozhoduje poistený.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava

Poistenie na hory

Poistenie na hory

Poitenie je povinné a kryje riziko- zásah horskej služby.

Ponuka od dodávateľa:' FAN FINANCE, s.r.o., Bratislava