Ponuky zo štítku kurz v lokalite Prešov (53)

Odborné kurzy - Počítačový kurz - Základy IT a Microsoft Windows XP

Odborné kurzy - Počítačový kurz - Základy IT a Microsoft Win…

Základným cieľom je zvýšenie kvalifikácie a poznatkov z oblasti počítačov. Lepšia konkurencie schopnosť uplatnenia sa, na pracovnom trhu v SR a EÚ. Tento kurz Vám pomôže spoznať lepšie Vaš osobný počítač.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Odborné kurzy - Kurz Opatrovania

Odborné kurzy - Kurz Opatrovania

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Odborné kurzy - Počítačový kurz - Spracovanie textu v textovom editore (MS Word)

Odborné kurzy - Počítačový kurz - Spracovanie textu v textov…

Po absolvovaní tohto kurzu absolvent: pozná základné pojmy z textového editora, dokáže vytvárať, editovať, mazať textové súbory vytvorené a pracovať s textom, blokmi, obrázkami v editore MS Word.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Odborné kurzy - Počítačový kurz - Základne služby internetu (internet a e-mail)

Odborné kurzy - Počítačový kurz - Základne služby internetu …

Absolvent pozná základné pojmy z oblasti počítačových sietí, internetu, používanie a správa elektronickej pošty, práca s obsahom internetovej stránky.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Kurz - Profesionálny účtovník

Kurz - Profesionálny účtovník

Akreditácia v celkovom rozsahu 304 hod. 2 - 10 dňové moduly: finančné riadenie a cenotvorba, platná legislatíva, jednoduché a podvojné účtovníctvo + nadstavba na PC, finančný plán, moderné metódy finančnej analýzy.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz - Špecializované semináre

Kurz - Špecializované semináre

Špecializované semináre - napr. rovnosť príležitostí - jeden z princípov EÚ, zamestnanecké zručnosti, motivačný seminár o podnikaní, lektorské zručnosti, telework - inovatívna forma zamestnávania.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz projektového riadenia

Kurz projektového riadenia

Princípy a systémový prístup projektového riadenia, analýza prostredia - definícia potrieb a cieľov projektu, projektový tím, tvorba projektov v súlade s požiadavkami štrukturálnych fondov EÚ, projektový cyklus - príprava projektov, realizácia, monit…

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz manažmentu

Kurz manažmentu

Manažmentu - získanie riadiacich a komunikačných zručností, riadenie firmy, personálny manažment, systémy riadenia kvality ISO.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz marketingu

Kurz marketingu

Marketingu - obchodné zručnosti, marketing malej firmy, prieskum trhu, psychológia predaja, reklama, cenotvorba, prezentácia firmy.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz - Kĺúč k úspechu na trhu práce

Kurz - Kĺúč k úspechu na trhu práce

Akreditácia v celkovom rozsahu 312 hod. Prevažne 2 - 3 dňové moduly: zamestnanecké zručnosti, pracovno - právne minimum, telework, kariérne poradenstvo a základné počítačové zručnosti.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz - Podnikanie = moja šanca presadiť sa

Kurz - Podnikanie = moja šanca presadiť sa

Akreditácia v celkovom rozsahu 296 hod. 1 - 2 týždňové moduly: čo musíme vedieť o podnikaní, podnikateľský plán, poradenstvo, počítač - môj pomocník.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz - Profesionálny manažér na trhu práce

Kurz - Profesionálny manažér na trhu práce

Akreditácia v celkovom rozsahu 360 hod. 2-dvojdňové moduly na získanie konkrétnych riadiacich a komunikačných zručností.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Kurz financií

Kurz financií

Financií - finančné zdroje, úlohy finančného manažéra, finančné výkazy a ich vzájomné prepojenie, financie v kocke, príprava úspešného podnikateľského plánu, finančné plánovanie a finančná analýza.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad