Ponuky zo štítku kurz v lokalite Trnava (25)

Kurz - Nechtový dizajn

Kurz - Nechtový dizajn

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva. Dostanete osvedčenie ktoré platí ako každé iné vysvedčenie na celom území Slovenska a po preklade do príslušného jazyka aj v krajinách EÚ. Kurz trvá 30-40 školských hodín, podľa potreby. Potrebuje si ale p…

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz pedikérsky

Kurz pedikérsky

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, dostanete osvedčenie, ktoré platí ako každé iné vysvedčenie na celom Slovensku a po preklade do príslušného jazyka aj v EU. Kurz trvá 220 školských hodín. Vytvárame malé skupiny 4-6 účastníkov.

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz Pedikér-Pedikérka

Kurz Pedikér-Pedikérka

Rekvalifikačný kurz Pedikér-Pedikérka je akreditovaný MŠ,výučba prebieha individuálne,obsahuje 284 hodín,možnosť financovania cez Repas pre nezamestnaných účastníkov. Pre bližšie info alebo prihlásenie volajte na uvedené tel.číslo školiaceho stredis…

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Cena: 550.-

Kurz kozmetičky

Kurz kozmetičky

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, dostanete Osvedčenie, ktoré platí ako každé iné vysvedčenie na celom Slovensku a po preklade do príslušného jazyka aj v EU. Kurz trvá 220 školských hodín. Vytvárame malé skupinky - cca 4 účastníci.

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz colný deklarant

Kurz colný deklarant

Kurz, kde získajú colní deklaranti poznatky pre výkon povolania, zdokonalia sa, zorientujú v problematike. Kurz v trvaní 3 dni je optimálne časovo i obsahovo riešený; denne prebiehav čase od 9.00 do 16.00 h. v rozsahu 7 vyučovacích hodín. V cene štud…

Ponuka od dodávateľa:' C&D Services s.r.o., Trnava

Cena: 330 EUR / 3 dni (bez DPH)

Kurzy slovenskej gramatiky, Kurz Základnej študijnej príručky  aj  PRE DOSPELÝCH;

Kurzy slovenskej gramatiky, Kurz Základnej študijnej príručk…

V našom študijnom centre pracujeme individuálne s každým klientom zvlášť. Správne používanie slovenskej gramatiky slovom aj písmom je dôležité nie iba na skúškach z daného jazyka, no aj pri každodennom styku s ľuďmi, so zákazníkmi, pri verejnom vystu…

Ponuka od dodávateľa:' Študijné centrum BASIC Trnava, n.o., Trnava

Cena: Od 12€ / za vyučovaciu hodinu;

kadernícky kurz

kadernícky kurz

Kadernícky kurz je akreditovaný MŠ,je vhodný pre účastníkov,ktorí majú záujem pracovať v tejto oblasti,alebo si otvoriť vlastnú živnosť.Dĺžka kurzu je 450 hodín,u nás nájdete individuálny prístup k Vašim časovým možnostiam.

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Cena: 650.-

Rekvalifikačný kurz Pedikér-Pedikérka

Rekvalifikačný kurz Pedikér-Pedikérka

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva,je možnosť aj cez REPAS Dĺžka kurzu je 450 hodín,je vhodný pre ľudí so záujmom pracovať alebo si otvoriť živnosť v oblasti pedikúry.

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Cena: 550.-

Rekvalifikačný kurz Pedikér-Pedikérka

Rekvalifikačný kurz Pedikér-Pedikérka

Vzdelávací kurz Pedikér-Pedikérka je určený pre záujemcov nad 18 rokov,ktorí majú záujem rozšíriť svoje vzdelanie v oblasti pedikúry a majú záujem sa v budúcnosti zamestnať v tomto odbore,alebo si otvoriť vlastnú živnosť. Absolvent vzdelávacieho pro…

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Cena: 550.-

Kurz kaderníčky

Kurz kaderníčky

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, dostanete Osvedčenie ktoré platí ako každé iné vysvedčenie na území celého Slovenska a po preklade do príslušného jazyka aj v krajinách EÚ. Kurz trvá 330 školských hodín. Vytvárame malé skupinky - cca 4 úč…

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz vizážistky - koloristky

Kurz vizážistky - koloristky

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva,dostanete Osvedčenie, ktoré platí ako hociktoré iné vysvedčenie na celom Slovensku a po preklade do príslušného jazyka aj v EU. Kurz trvá 91 školských hodín. Vytvárame malé skupinky - cca 4 účastníkov.

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz - zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů

Kurz - zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů

Ve spolupráci s FN Motol a společností Becton Dickinson si Vás dovolujeme pozvat k absolvování kurzu se zaměřením na zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů.

Ponuka od dodávateľa:' MSM SLOVAKIA s.r.o., Holíč

Kurz kuchára s celoštátne platným osvedčením

Kurz kuchára s celoštátne platným osvedčením

Absolvent rekvalifikačného kurzu si osvojí komplex odborných poznatkov a príslušných praktických zručností nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie profesie kuchár. Časový rozsah: 110 hod. Viac info. www.aveducation.sk, e-mail: kurzy.tt@aveducation…

Ponuka od dodávateľa:' Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava, 6 Trnava

Cena: 350 €

Kurz - ošetřování inkontinentních

Kurz - ošetřování inkontinentních

Program centra je zaměřen primárně na problematiku ošetřovatelství inkontinentních pacientů - klientů v oblasti ústavní, domácí a sociální péče.

Ponuka od dodávateľa:' MSM SLOVAKIA s.r.o., Holíč

Oborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23

Oborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie. Viac info. www.aveducation.sk, e-mail: kurzy.tt@aveducation.…

Ponuka od dodávateľa:' Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava, 6 Trnava

Cena: od 117 €