Ponuky zo štítku poistení v lokalite Košice (1)

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Mnoho organizácií chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď.

Ponuka od dodávateľa:' Agentúra LUCAS s.r.o., Košice