Nabídky ze štítku poistení (21)

Poistenie a poisťovacie služby Odporúčaný záznam

Poistenie a poisťovacie služby

Vítame vás v spoločnosti PM com spol. s r.o., vašom spoľahlivom partnerovi pre komplexné riešenia v oblasti poistenia a zabezpečenia. Našou hlavnou snahou je priniesť našim klientom vysoký komfort a menej starostí týkajúcich sa ich majetku a nehnuteľ…

Ponuka od dodávateľa:' PM com spol. s r. o., Poša

Upratovanie obytných domov

Upratovanie obytných domov

Upratovanie a čistenie Bratislava - KUBOS s.r.o. - rodinná firma s tradíciou na trhu, ponúkajúca svoje služby pre domácnosti, firmy, obchodné a nebytové priestory v rámci celého Západoslovenského kraja. Hľadáte spoľahlivú a diskrétnu firmu, ktorej…

Ponuka od dodávateľa:' KUBOS, s.r.o., Bratislava

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony - Aktualizácia III/2

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zá…

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 1,32 EUR

Likvidácia nefunkčných technológii, kotolní, strojov

Likvidácia nefunkčných technológii, kotolní, strojov

Upratovanie a čistenie Bratislava - KUBOS s.r.o. - rodinná firma s tradíciou na trhu, ponúkajúca svoje služby pre domácnosti, firmy, obchodné a nebytové priestory v rámci celého Západoslovenského kraja. Hľadáte spoľahlivú a diskrétnu firmu, ktorej…

Ponuka od dodávateľa:' KUBOS, s.r.o., Bratislava

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi

Upratovanie a čistenie Bratislava - KUBOS s.r.o. - rodinná firma s tradíciou na trhu, ponúkajúca svoje služby pre domácnosti, firmy, obchodné a nebytové priestory v rámci celého Západoslovenského kraja. Hľadáte spoľahlivú a diskrétnu firmu, ktorej…

Ponuka od dodávateľa:' KUBOS, s.r.o., Bratislava

Upratovanie a čistenie kancelárii, obchodných a podnikateľských priestorov

Upratovanie a čistenie kancelárii, obchodných a podnikateľsk…

Upratovanie a čistenie Bratislava - KUBOS s.r.o. - rodinná firma s tradíciou na trhu, ponúkajúca svoje služby pre domácnosti, firmy, obchodné a nebytové priestory v rámci celého Západoslovenského kraja. Hľadáte spoľahlivú a diskrétnu firmu, ktorej…

Ponuka od dodávateľa:' KUBOS, s.r.o., Bratislava

Poradca č. 10 / 2011

Poradca č. 10 / 2011

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 3,83 EUR

Zákony III / 2011

Zákony III / 2011

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zákon NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 5,76 EUR

Dane, účtovníctvo, vzory a prípady č. 2-3 / 2011

Dane, účtovníctvo, vzory a prípady č. 2-3 / 2011

Prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok a opačne. Zmeny v Zákonníku práce, sociálnom a zdravotnom poistení. Kontroling a riadenie podniku.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 9,55 EUR

Výkup a predaj oceľového šrotu a fareb.kovov

Výkup a predaj oceľového šrotu a fareb.kovov

Upratovanie a čistenie Bratislava - KUBOS s.r.o. - rodinná firma s tradíciou na trhu, ponúkajúca svoje služby pre domácnosti, firmy, obchodné a nebytové priestory v rámci celého Západoslovenského kraja. Hľadáte spoľahlivú a diskrétnu firmu, ktorej…

Ponuka od dodávateľa:' KUBOS, s.r.o., Bratislava

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony - Aktualizácia III/3

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zá…

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa

Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povi…

Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri riešení vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, školského úrazu, alebo choroby z…

Ponuka od dodávateľa:' Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava

Cena: 130 EUR bez DPH

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Mnoho organizácií chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď.

Ponuka od dodávateľa:' Agentúra LUCAS s.r.o., Košice