Ponuky zo štítku poistení v lokalite Žilina (5)

Zákony III / 2011

Zákony III / 2011

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zákon NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 5,76 EUR

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony - Aktualizácia III/3

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zá…

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony - Aktualizácia III/2

Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zá…

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 1,32 EUR

Dane, účtovníctvo, vzory a prípady č. 2-3 / 2011

Dane, účtovníctvo, vzory a prípady č. 2-3 / 2011

Prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok a opačne. Zmeny v Zákonníku práce, sociálnom a zdravotnom poistení. Kontroling a riadenie podniku.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 9,55 EUR

Poradca č. 10 / 2011

Poradca č. 10 / 2011

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ponuka od dodávateľa:' PORADCA, s.r.o., Žilina

Cena: 3,83 EUR