Nabídky ze štítku stavby (2 020)

Zvuková a svetelná technika - HDT SK, s.r.o.

Zvuková a svetelná technika - HDT SK, s.r.o.

Realizujeme zvukové a svetelné riešenia pre Vaše projekty.

Ponuka od dodávateľa:' HDT SK, s.r.o., Bratislava

Cena: podľa dohody

Rekonštrukcie a renovácie starých kachľových pecí a šporákov

Rekonštrukcie a renovácie starých kachľových pecí a šporákov

Dielo, ktoré potom zrealizujeme zodpovedá predstavám klienta a potrebám, ktoré by malo spĺňať každé ekologické dielo, pretože pri príprave na stavbu a pri samotnej stavbe používame najnovšie poznatky a najkvalitnejšie materiály.

Ponuka od dodávateľa:' AGE MINOR s.r.o., Bratislava

Protipožiarna bezpečnosť

Protipožiarna bezpečnosť

Ponúkame: Vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany. Protipožiarne preventívne kontroly osobou odborne spôsobilou. Školiaca činnosť v oblasti požiarnej ochrany. Odborné kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Opravy a plnenie prenosn…

Ponuka od dodávateľa:' EUROPAD - požiarny servis s.r.o., Vrbnica

Cena: podľa zákazky

Strecha - krytiny a doplnky

Strecha - krytiny a doplnky

Venujeme sa výhradne strechám - ich konštrukcii, montáži rôznych druhov strešných krytín a doplnkov v tej najvyššej kvalite.

Ponuka od dodávateľa:' ARRI s.r.o., Okoč