Nabídky ze štítku stavby (2 066)

Rekonštrukcia kúpeľne 1,9 * 2,7 m _ RD Hubice

Rekonštrukcia kúpeľne 1,9 * 2,7 m _ RD Hubice

Rekonštrukcia kúpeľne _ Patrícia Huszárová, Hubice

Ponuka od dodávateľa:' IM STAV, s.r.o., Dunajská Streda

Cena: 4284,50 €

B-30 murovací blok

B-30 murovací blok

B-30 murovací blok používaný na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry, bez zvýšenej tepelnoizolačnej požiadavky, taktiež vo viacvrstvovej stenovej konštrukcii.

Ponuka od dodávateľa:' Ing. Richard Torňoši R-T-STROP, Štúrovo

Rekonštrukcie a renovácie starých kachľových pecí a šporákov

Rekonštrukcie a renovácie starých kachľových pecí a šporákov

Dielo, ktoré potom zrealizujeme zodpovedá predstavám klienta a potrebám, ktoré by malo spĺňať každé ekologické dielo, pretože pri príprave na stavbu a pri samotnej stavbe používame najnovšie poznatky a najkvalitnejšie materiály.

Ponuka od dodávateľa:' AGE MINOR s.r.o., Bratislava

Protipožiarna bezpečnosť

Protipožiarna bezpečnosť

Ponúkame: Vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany. Protipožiarne preventívne kontroly osobou odborne spôsobilou. Školiaca činnosť v oblasti požiarnej ochrany. Odborné kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Opravy a plnenie prenosn…

Ponuka od dodávateľa:' EUROPAD - požiarny servis s.r.o., Vrbnica

Cena: podľa zákazky

Strecha - krytiny a doplnky

Strecha - krytiny a doplnky

Venujeme sa výhradne strechám - ich konštrukcii, montáži rôznych druhov strešných krytín a doplnkov v tej najvyššej kvalite.

Ponuka od dodávateľa:' ARRI s.r.o., Okoč