Nabídky ze štítku kurz (510)

Manažérske kurzy - Hospodárenie s časom

Manažérske kurzy - Hospodárenie s časom

Základným cieľom je zvýšenie schopnosti manažéra efektívnejšie si plánovať pracovný čas počas dňa. Naučiť sa delegovať prácu na podriadených. Zvládať tok denných povinnosti s prehľadom a ľahkosťou.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Manažérske kurzy - Profesionálny imidž

Manažérske kurzy - Profesionálny imidž

Základným cieľom kurzu je poukázať, ako môže imidž vplývať na obchodné stretnutia. Poznať, ako farby a oblečenie vplývajú na sebavedomie človeka

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Manažérske kurzy - Komunikačné zručnosti

Manažérske kurzy - Komunikačné zručnosti

Základným cieľom je zvýšenie schopnosti komunikácie na pracovisku, lepšie posúdenie ľudí z hľadiska ich neverbálnej komunikácie a osvojenie si nových praktík komunikácie.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Manažérske kurzy - Zvládanie konfliktov

Manažérske kurzy - Zvládanie konfliktov

Základným cieľom je naučiť sa ovládať metódy zvládania konfliktov v riadiacích pozíciach manažérov, riaditeľov, veducích pracovníkov.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Manažérske kurzy - Budovanie tímu

Manažérske kurzy - Budovanie tímu

Základným cieľom je zvýšenie schopnosti manažéra budovať tím ľudí, pracovnú skupinu, ktorá splňa požiadavky manažéra a zamestnávateľa.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Manažérske kurzy - Prezentačné zručnosti

Manažérske kurzy - Prezentačné zručnosti

Základným cieľom je zvýšenie kvalifikácie a poznatkov z oblasti prezentácie. Pracovníci pracujúci na manažérskych pozíciách, prípadne iných pozíciách vyžadujúcich odborné komunikačné zručnosti.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Prekladateľstvo

Jazykové kurzy - Prekladateľstvo

Neviete si dať rady s prekladom z cudzieho jazyka, alebo naopak do cudzieho jazyka, nelámte si viac hlavu a využite naše služby.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Konverzácie

Jazykové kurzy - Konverzácie

Zoznam konverzačných tém, ktoré si môžete vybrať: Great Britain - A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture). USA - A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture). The Important Periods in the History of GB. The Important Periods in…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Španielský jazyk

Jazykové kurzy - Španielský jazyk

Španielský jazyk je čoraz viac žiadaný na trhu práce, keďže Španielsko je krajinou so silnou ekonomikou a neustálym rastom. Španielský jazyk bol druhým najpouživanejším jazykom sveta a naďalej si drží jednu z popredných pozícii.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Ruský jazyk

Jazykové kurzy - Ruský jazyk

Oboznámenie sa so systémom ruského tlačeného a písaného písma, získanie lexikálneho, gramatického a konverzačného „optima“, získanie jazykovej pohotovosti pri čítaní autentických ruských textov a stratégie práce s neznámymi slovami, porozumenie jedno…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Pokročilí

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Pokročilí

Základným cieľom je rozvíjať slovnú zásobu a použivanie viet aq pripraviť san a štátnu skúšku Zertifikat Deutsch.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Mierne pokročilí

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Mierne pokročilí

Učebný plán: tvorenie hlavných a vedľajších viet so spojkami weil a wenn. Rozkazovací spôsob, zložené slová, stupňovanie 2. a 3.stupeň. Člen jeder, neurčité zámená. Skloňovanie a použitie prídavných mien. Prídavné mená so zvláštnymi tvarmi. Člen…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Začiatočníci

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Začiatočníci

Základným cieľom je osvojiť si základnú slovnú zásobu a použivanie viet. Cieľová skupina: nezamestnaní, osoby hľadajúce uplatnenie na trhu práce na Slovensku a v zahraničí. Absolventi stredných škôl, absolventi vysokých škôl.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Kurzy pre deti

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Kurzy pre deti

Ukázať deťom aj iný jazyk, ako je materinský a viesť ich od ranného veku k učeniu sa cudzieho jazyka. Deti od 4 do 6 rokov, deti od 6-9 rokov, deti od 7 do 12 rokov, rozdelené do skupín.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Začiatočníci

Jazykové kurzy - Anglický jazyk - Začiatočníci

Základným cieľom je osvojiť si základnú slovnú zásobu a použivanie viet. Po ukončení kurzu ovláda 1000 nových slov. Absolvent sa vie dohovoriť. Pozná základnú gramatiku na dorozumenie sa. Rozumie zložitejším vetám. Absolvent vie skladať vety gram…

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Snina