Nabídky ze štítku kurz (509)

Kurz Situačné správanie

Kurz Situačné správanie

Tréningový kurz je zameraný na zvýšenie schopnosti úspešného jednania v styku s podriadeným a nadriadeným, klientom a partnerom. Prináša praktické skúsenosti, ktoré účastníkom pomôžu zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa v komunikácii.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Orientácia na zákazníka

Kurz Orientácia na zákazníka

Tréningový kurz je zameraný na zákaznícke systémy riadenia kvality - totálne riadenie kvality Tqm a filozofiu neustáleho zlepšovania kvality procesov podľa princípov Dr. Deminga.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Víťazný tím

Kurz Víťazný tím

Tréningový kurz je zameraný na praktický výcvik osvojenia si základných zručností tímovej práce, ktorá je primárnou podmienkou k dosiahnutiu totálnej kvality všetkých procesov riadenia, výroby a služieb vo firme.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Prípravný kurz riešenia olympiády z chémie pre ZŠ,SŠ

Prípravný kurz riešenia olympiády z chémie pre ZŠ,SŠ

Prípravný kurz je určený všetkým študentom základných a stredných škôl, ktorí prejavujú väčší záujem o štúdium chémie mimo povinných vyučovacích hodín v škole a ktorí sa chcú naučiť stále niečo nové. Preverenie vašich doterajších vedomostí z chémie h…

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Kurz - Nechtový dizajn

Kurz - Nechtový dizajn

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva. Dostanete osvedčenie ktoré platí ako každé iné vysvedčenie na celom území Slovenska a po preklade do príslušného jazyka aj v krajinách EÚ. Kurz trvá 30-40 školských hodín, podľa potreby. Potrebuje si ale p…

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz Excel základy

Kurz Excel základy

Kurz Excel základy je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s tabuľkovým procesorom.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Excel databázy a štatistika

Kurz Excel databázy a štatistika

Kurz Excel databázy a štatistika je vhodný pre záujemcov, ktorí pracujú s veľkým množstvom dát (s veľkou databázou) a potrebujú rýchlo a efektívne dostať z databázy požadované údaje a ďalej ich spracovávať.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava