Nabídky ze štítku kurz (509)

Kurz Access základy

Kurz Access základy

Kurz Access základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz MS Word – tvorba formulárov a šablón

Kurz MS Word – tvorba formulárov a šablón

Kurz MS Word – tvorba formulárov a šablón je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať formuláre a pracovať so šablónami v programe MS Word.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz vizážistky - koloristky

Kurz vizážistky - koloristky

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva,dostanete Osvedčenie, ktoré platí ako hociktoré iné vysvedčenie na celom Slovensku a po preklade do príslušného jazyka aj v EU. Kurz trvá 91 školských hodín. Vytvárame malé skupinky - cca 4 účastníkov.

Ponuka od dodávateľa:' Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot, Trnava

Kurz Windows XP užívateľ

Kurz Windows XP užívateľ

Kurz Windows XP je určený pre užívateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti s prácou s počítačom.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Otvorený kurz Ako komunikovať v záťažovej situácii

Otvorený kurz Ako komunikovať v záťažovej situácii

Dvojdňový kurz, určený všetkým, ktorí chcú získať lepšie komunikačné zručnosti pre záťažové situácie.

Ponuka od dodávateľa:' Adela Makovinská - A.M.CONSULTING, Bratislava - Ružinov

Cena: 220 EUR

Počítačový kurz Expresný kurz správy Sql Servera 2008

Počítačový kurz Expresný kurz správy Sql Servera 2008

Kurz je skrátenou verziou Kurzu prežitia v Sql Servri, určenou najmä pre administrátorov a vývojárov, ktorí už majú skúsenosti s Sql Servrom alebo niektorým z komerčných databázových systémov.

Ponuka od dodávateľa:' LAPIS, s.r.o., Nitrianske Hrnčiarovce

Cena: 120 EUR

Kurz Office v praxi

Kurz Office v praxi

Kurz Office, Windows, Word, Excel, Outlook je určený pre užívateľov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti pri práci v prostredí Windows XP a Microsoft Office.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz colný deklarant

Kurz colný deklarant

Kurz, kde získajú colní deklaranti poznatky pre výkon povolania, zdokonalia sa, zorientujú v problematike. Kurz v trvaní 3 dni je optimálne časovo i obsahovo riešený; denne prebiehav čase od 9.00 do 16.00 h. v rozsahu 7 vyučovacích hodín. V cene štud…

Ponuka od dodávateľa:' C&D Services s.r.o., Trnava

Cena: 330 EUR / 3 dni (bez DPH)

Kurz Efektívna komunikácia

Kurz Efektívna komunikácia

Tréningový kurz je zameraný na vybudovanie efektívnej komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín