Nabídky ze štítku kurz (509)

Kurz Aktívne riešenie problémov

Kurz Aktívne riešenie problémov

Tréningový kurz je zameraný na praktický tréning nástrojov na riešenie problémov, ktoré slúžia na odstraňovanie problémov a návrh ich riešenia z pohľadu kvality procesov riadenia, výroby a služieb.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone

Kurz Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone

Kurz Vývoj aplikácií pre Windows a Windows Phone Nezamestnaní majú kurz zadarmo cez úrad práce. Kurz je dištančne s pohodlia domova cez internet a emailovú komunikáciu. Opis kurzu: Vývoj aplikácií cez XAML a C#, C++, vývoj aplikácií cez H…

Ponuka od dodávateľa:' Kornel Kuvik , DiS. Akadémia IT a Manažmentu, Rimavská Sobota

Cena: zdarma

Kurz Manažment času

Kurz Manažment času

Kurz je zameraný na oblasť riadenia časových aktivít podnikateľa, jeho cieľov, plánovania a rozhodovania, organizácie pracovného dňa, kontroly časových termínov a komunikačných techník a metód napomáhajúcich odstraňovaniu stresu a komunikačných barié…

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Manažérska motivácia

Kurz Manažérska motivácia

Tréningový kurz je zameraný na praktické osvojenie a rozvoj techník manažérskych zručností motivácie pomocou motivačného programu a vybudovanie efektívneho motivačného prostredia so zameraním na kvalitu práce, produktov a služieb.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Prípravný kurz chémie na prijímacie skúšky na VŠ

Prípravný kurz chémie na prijímacie skúšky na VŠ

Prípravný kurz z chémie je určený pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Výučba bude prebiehať podľa platných učebných osnov, kde sa vyžaduje predovšetkým učebný štandard gymnaziálneho učiva zo spomínaného predmetu.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Kurz Windows 7 užívateľ

Kurz Windows 7 užívateľ

Kurz Windows 7 je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučíť pracovať s operačným systémom Windows 7 na úrovni užívateľa.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky - základný a opakovaný

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky - základný a opak…

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky je zameraný na osvojenie si problematiky pomocných stavebných konštrukcií, právnych a ostatnýchpredpisov na zaistenie Bozp pri práci.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava

Cena: 185 / 54 EUR

Kurz Prezentačné schopnosti

Kurz Prezentačné schopnosti

Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie moderných techník a zručností profesionálnej prezentácie osoby manažéra, firmy alebo produktu/služby.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Microsoft Word 2010 novinky, rozdiely

Kurz Microsoft Word 2010 novinky, rozdiely

Kurz Word 2010 je určený všetkým užívateľom, ktorí prechádzajú z nižšej úrovne Microsoft Word na verziu Word 2010.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Excel štatistika a analýzy

Kurz Excel štatistika a analýzy

Kurz Excel štatistické výpočty a analýzy je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť vypočítať štatistické parametre pomocou funkcií programu.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Excel databázové funkcie

Kurz Excel databázové funkcie

Kurz Excel databázové funkcie je určený pre užívateľov, ktorí sa stretávajú s požiadavkou spracovať veľké množstvo dát, ale aj výstupov z externých databáz. Užívatelia sa naučia zvoliť si efektívny spôsob práce a maximálne si ho zautomatizovať.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Práca s internetom a e-mailom

Kurz Práca s internetom a e-mailom

Kurz internet a elektronická pošta je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť pri práci s internetom a e-mailom.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Microsoft Powerpoint 2010 novinky, rozdiely

Kurz Microsoft Powerpoint 2010 novinky, rozdiely

Kurz Powerpoint 2010 je určený všetkým užívateľom, ktorí prechádzajú z nižšej úrovne Microsoft Powerpoint na verziu Powerpoint 2010.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava