Nabídky ze štítku kurz (510)

Kurz Office Publisher 2007

Kurz Office Publisher 2007

Kurz Office Publisher 2007 je zameraný na jednoduché, rýchle a profesionálne vytváranie rôznych marketingových publikácií a komunikačných materiálov od navrhnutia až po tlač či publikovanie na webe.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Otvorený kurz Ako komunikovať v záťažovej situácii

Otvorený kurz Ako komunikovať v záťažovej situácii

Dvojdňový kurz, určený všetkým, ktorí chcú získať lepšie komunikačné zručnosti pre záťažové situácie.

Ponuka od dodávateľa:' Adela Makovinská - A.M.CONSULTING, Bratislava - Ružinov

Cena: 220 EUR

Prípravný kurz chémie na prijímacie skúšky na VŠ

Prípravný kurz chémie na prijímacie skúšky na VŠ

Prípravný kurz z chémie je určený pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Výučba bude prebiehať podľa platných učebných osnov, kde sa vyžaduje predovšetkým učebný štandard gymnaziálneho učiva zo spomínaného predmetu.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Petra Hajduková HAJPET EDUCA vzdelávacie kurzy, Michalovce

Kurz Windows 7 užívateľ

Kurz Windows 7 užívateľ

Kurz Windows 7 je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučíť pracovať s operačným systémom Windows 7 na úrovni užívateľa.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky - základný a opakovaný

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky - základný a opak…

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky je zameraný na osvojenie si problematiky pomocných stavebných konštrukcií, právnych a ostatnýchpredpisov na zaistenie Bozp pri práci.

Ponuka od dodávateľa:' Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava

Cena: 185 / 54 EUR

Kurz Prezentačné schopnosti

Kurz Prezentačné schopnosti

Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie moderných techník a zručností profesionálnej prezentácie osoby manažéra, firmy alebo produktu/služby.

Ponuka od dodávateľa:' Mgr. Eugen Finkei - MT&TC, Trenčín

Kurz Microsoft Word 2010 novinky, rozdiely

Kurz Microsoft Word 2010 novinky, rozdiely

Kurz Word 2010 je určený všetkým užívateľom, ktorí prechádzajú z nižšej úrovne Microsoft Word na verziu Word 2010.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Excel 2007 / 2010 mierne pokročilý

Kurz Excel 2007 / 2010 mierne pokročilý

Kurz Excel 2007 / 2010 mierne pokročilí je určený všetkým užívateľom, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností tabuľkového procesora Excel a naučiť sa ho efektívne využívať.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Excel databázy a štatistika

Kurz Excel databázy a štatistika

Kurz Excel databázy a štatistika je vhodný pre záujemcov, ktorí pracujú s veľkým množstvom dát (s veľkou databázou) a potrebujú rýchlo a efektívne dostať z databázy požadované údaje a ďalej ich spracovávať.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Práca s internetom a e-mailom

Kurz Práca s internetom a e-mailom

Kurz internet a elektronická pošta je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť pri práci s internetom a e-mailom.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava

Kurz Microsoft Powerpoint 2010 novinky, rozdiely

Kurz Microsoft Powerpoint 2010 novinky, rozdiely

Kurz Powerpoint 2010 je určený všetkým užívateľom, ktorí prechádzajú z nižšej úrovne Microsoft Powerpoint na verziu Powerpoint 2010.

Ponuka od dodávateľa:' Macrosoft s.r.o, Bratislava